Accountancy

Accountancy en meer

Als AA accountants staan we u graag bij op diverse terreinen van uw bedrijfsvoering. We zijn daarbij gespecialiseerd in diverse vakgebieden. Als eerste is er uiteraard het samenstellen en controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van de bijbehorende fiscale aangiften. Met een persoonlijke en resultaatgerichte aanpak helpen wij u graag de administratieve werkzaamheden uit handen te nemen zodat u tijd heeft om te doen waar u goed in bent: ondernemen!

 

Jaarrekening

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw bedrijf. Maar wat zegt een jaarrekening over de ontwikkeling van uw bedrijf?

Wilt u helder inzicht in uw financiële administratie en een begrijpelijke jaarrekening? Bij De Smet Accountants wordt de jaarrekening besproken zodat u weet hoe u het financiële eindverslag moet lezen. En hoe u termen van de jaarrekening zoals materiële vaste activa, boekwaarde, winst- en verliesrekening moet interpreteren.

Daarnaast behoren ook andere vormen van financiële verslaglegging tot ons dienstenpakket. En we helpen u graag met bedrijfseconomische, organisatorische of investeringsadviezen.