Financiële planning

Wij als accountants en fiscalisten ervaren in onze dagelijkse praktijk steeds meer de noodzaak om ook meer algemeen naar uw financiële positie te kijken; de vraag naar een breder fiscaal en financieel perspec-

tief groeit, ook omdat de dagelijkse

economische ontwikkelingen dat vraagt.

 

Wij kijken verder dan alleen de uitkomst van de cijfers. Daarbij is kennis van deelgebieden zoals sociale zekerheid, pensioen, huwelijksvermogens- en erfrecht, inkomensplanning en vermogensbeheer een must. Vanwege onze (permanente) educatie zijn wij goed in staat om op deze onderwerpen kansen te signaleren. Tezamen met externe experts op dit gebied zoals banken, vermogensbeheerders, assurantietussenpersonen en andere specialisten, kunnen wij vervolgens met u meedenken bij het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Daarbij is ons doel om ook op dit gebied uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.