De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) - Oktober 2019

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 10 oktober 2019. Hoewel ten aan- zien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk) fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. ELKE BELASTINGBETALER Vraag vóór 1 november aanslag aan en bespaar box-3-heffing Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rende- mentsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box-3-grondslag verminderd. Maar deze vlieger gaat niet op als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt, waardoor u niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat vindt de staatssecretaris niet rechtvaardig. Hij keurt daarom goed dat als u vóór 1 november van het jaar schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag hebt ver- zocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dus ook als u de aanslag nog niet heeft betaald. ELKE BELASTINGBETALER Andere verdeling pensioen bij echtscheiding op komst De verdeling van pensioenrechten bij scheiding gaat ver- anderen. De Wet verevening pensioenrechten bij schei- ding (WVPS) wordt namelijk aangepast, omdat uit een evaluatie van deze wet blijkt dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wet biedt. Daardoor hebben veel ex-partners een beperkt pensioen na een scheiding. Medio september is er daarom een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de positie van de ex-partner bij scheidingen na 1 januari 2021 beter te regelen. De belangrijkste maatregelen houden in dat: • conversie (het onvoorwaardelijk verdelen van ouderdomspensioen, waardoor de ex-partner eigen pensioenrechten heeft) de regel wordt bij de verdeling van pensioenrechten; • dat pensioenuitvoerders automatisch tot deze conversie overgaan, tenzij de ex-partners anders wensen of zij afwijkende afspraken hebben gemaakt; • het te verdelen partnerpensioen wordt beperkt tot het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=