De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) - Februari 2020

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud ONDERNEMER Nieuwe franchiseregels op komst Er is een wetsvoorstel in de maak met nieuwe regels voor de franchisebranche. Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen. Hierbij runt de franchisenemer zijn bedrijf volgens de franchiseformule van de franchisegever. In de dienstverlening, de zorg en de detailhandel - zowel food als non-food - komt franchise als bedrijfsvorm veel voor. De onderling gemaakte afspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden echter (lang) niet altijd nage- leefd. Ook komen de gewekte verwachtingen vaak niet uit. In veel gevallen zijn franchisenemers de benadeelde ONDERNEMER Dien tijdig suppletieaangifte in Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk is dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft u te weinig btw betaald? Dan bent u belastingrente verschul- digd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voor- komen door de suppletieaangifte in te dienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar. Er wordt dan namelijk geen belastingrente berekend, mits de suppletie een vrijwillige verbetering is. Bedragen tot € 1.000 mag u verrekenen in de eerstvolgende btw-aangifte. Daarvoor hoeft u dus geen suppletieaangifte te doen. Let wel, een suppletieaangifte kunt u alleen digitaal indienen. Tip De belastingrente bedraagt 4%. Heeft u te weinig btw betaald over 2019? Zorg er dan voor dat u de suppletie- aangifte uiterlijk 31 maart 2020 hebt ingediend, anders gaat u vanaf 1 april 2020 belastingrente betalen. Wil de suppletie gelden als een vrijwillige verbetering, dan is het sowieso zaak om zo snel mogelijk een suppletieaangifte in te dienen, nadat bekend is dat er te weinig btw is betaald. partij. De nieuwe franchiseregels moeten de franchise- nemer beter beschermen, waarbij de nadruk ligt op de volgende vier onderdelen, die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen: • de precontractuele uitwisseling van informatie; • de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst; • de beëindiging van de franchisesamenwerking; • het overleg tussen de franchisegever en zijn franchisenemers. De verwachting was dat het wetsvoorstel begin 2020 ingediend zou zijn bij de Tweede Kamer, maar dat was ten tijde van het schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd. Zodra dat wel is gebeurd, komen we hier uitgebreid op terug. DGA Hoger gebruikelijk loon Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit in een bv of nv)? Dan valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Bent u directeur-groot(of enig)aandeelhouder (DGA) van uw bv, dan valt u dus onder deze regeling. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn; • € 46.000. Het bedrag van € 46.000 geldt per 1 januari 2020. In 2019, 2018 en 2017 was dit bedrag nog € 45.000. Onder bepaalde omstandigheden mag u overigens toch een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door ziekte aantoonbaar minder kunt werken en/of slechts eenvoudige werkzaamheden kunt verrichten. De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennoot- schapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting. Ook voor de vennootschaps- belasting zijn deze kosten pas aftrekbaar als een drempel- bedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2020 eveneens verhoogd van € 4.600 naar € 4.700. Het alternatief is hier dat u maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek kunt brengen. Dit percentage is niet gewij- zigd ten opzichte van vorig jaar. DGA Drempel aftrek gemengde kosten in de Vpb verhoogd

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=