De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) - Februari 2020

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 4 februari 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. ELKE BELASTINGBETALER Doe tijdig aangifte schenkbelasting Heeft u in 2019 fiscaal vriendelijk vermogen overgeheveld naar uw kinderen via het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.428 (in 2020: € 5.515)? Dan hoeven uw kinderen geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Maar hebt u meer geschonken, dan moet over het meerdere wel schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2020 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. Dat kan digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst. Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen U kunt in 2019 ook gebruik hebben gemaakt van een van de verhoogde, eenmalig vrijgestelde schenkingen aan uw kinderen (of hun partners) als zij ouder waren dan 18 en jonger dan 40 jaar. Dit betreffen de volgende schenkingen: • een vrij te besteden schenking van € 26.040 (in 2020: € 26.457); of • een extra verhoogde schenking van € 54.246 (in 2020: € 55.114) voor een dure studie; of • een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 102.010 (in 2020: € 103.643). Uw kind moet ook een schenkingsaangifte indienen voor deze eenmalig vrijgestelde schenkingen. Daarin doet uw kind een verzoek om toepassing van de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte ook vóór 1 maart 2020 indienen. ELKE BELASTINGBETALER Help, waar is mijn testament? Het komt steeds vaker voor dat iemand niet meer weet of hij of zij een testament heeft laten maken. Dit zal met name aan de orde zijn wanneer het testament in kwestie al heel lang geleden door de notaris is opgemaakt. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat het destijds gemaakte testament met geen mogelijkheid meer kan worden teruggevonden, omdat het té goed is opgeborgen, of per ongeluk is meegegaan met het oud papier. Dat is prak- tisch gezien behoorlijk lastig, als u dit overkomt. Want hoe komt u er nu achter wat er in het testament stond, als u het fysieke document niet meer voorhanden hebt? Daar is inmiddels gelukkig een oplossing voor gevonden! Laat u een testament opmaken, dan wordt dat geregis- treerd in het Centraal Testamentenregister (CTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In het CTR kan sinds kort ook worden opgezocht of een nog levende persoon een testament heeft gemaakt. U kunt dit door de notaris laten doen, of zelf contact opnemen met het CTR. Na een telefonische afspraak kunt u persoonlijk langsko- men, waarbij u uzelf wel moet kunnen legitimeren. Het CTR zoekt de gegevens op in het register, waarna u te horen krijgt of u wel of niet een testament hebt gemaakt, en zo ja, bij welke notaris. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden. Na uw overlijden kan bij het CTR worden opgevraagd of er een testament is. Dit kan de notaris doen, maar uw erfgenamen kunnen ook zelf schriftelijk een verzoek hiervoor indienen. Zij moeten dan wel een afschrift van de overlijdensakte meesturen. Als blijkt dat er een testament is, wordt gemeld wanneer dit testament is opgesteld en bij welke notaris. De inhoud van het testament zelf wordt uiteraard niet bekendgemaakt. Dat is aan de notaris!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=