De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) - mei 2020

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud ONDERNEMER TOGS – het Noodloket: hulp bij vaste bedrijfslasten De ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)’ - of kortweg het Noodloket - staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beper- kende coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is er een lijst s amengesteld met ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling. De regeling bestaat uit een eenmalige, belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 om met name de vaste bedrijfslasten, zoals huur, elektra, water etc. te kunnen betalen. Voorwaarde is dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten en € 4.000 omzetverlies te ver- wachten zijn. U vraagt de regeling digitaal aan bij RVO.nl. U kunt ook een beroep doen op de TOGS-regeling - het Noodloket als u in of vanuit uw woning bedrijfsactiviteiten verricht. Er geldt dan wel een extra voorwaarde. U moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat uw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig. TOGS-uitkering ook bij nevenactiviteiten Komt u voor uw geregistreerde hoofdactiviteit niet in aan- merking voor de TOGS-regeling, dan kunt u op basis van uw geregistreerde SBI-code voor één van uw nevenacti- viteiten mogelijk wel aanspraak maken op deze regeling. U moet dan uitsluitend op basis van deze nevenactiviteit voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en vaste lasten (beiden € 4.000). In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets, geen toets op het inkomen van uw partner en wordt de kostendelersnorm niet toegepast. Ook voor grenswerkers Woont u in Nederland maar staat uw onderneming in een ander EU-land, dan komt u in Nederland in aanmerking voor de inkomensondersteuning van de Tozo. Op de lening kunt u geen beroep doen. Voor financiële onder- steuning van uw onderneming bent u aangewezen op het land waar uw bedrijf is gevestigd. Woont u in een ander EU-land, maar heeft u een bedrijf in Nederland? In dat geval kunt u in Nederland alleen gebruikmaken van de lening in de Tozo. Voor de inkomensondersteuning bent u dan aangewezen op uw woonland. AOW-gerechtigden Bent u zelfstandige en heeft u een AOW-uitkering, dan komt u alleen in aanmerking voor de lening in de Tozo. Let op Bent u grenswerker of een zelfstandige met een AOW-uit- kering en wilt u gebruikmaken van de Tozo? Zorg dan dat u uw aanvraag uiterlijk 31 augustus 2020 hebt ingediend. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. ONDERNEMER Uitstel van belasting- betaling aanvragen Via dez e link k unt u in elk geval tot 19 juni 2020 sneller en eenvoudiger bijzonder uitstel van betaling aanvragen als u getroffen bent door de coronacrisis. U logt hiervoor in met uw DigiD. U krijgt dan niet alleen uitstel van betaling voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Let op U hoeft nog niet te betalen, maar u moet wel tijdig aan- gifte blijven doen. Langer uitstel aanvragen Is uw belastingschuld lager dan € 20.000, dan kunt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling aanvragen onder versoepelde voorwaarden. U moet daarvoor bewijsstukken overleggen aan de Belastingdienst, waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Bedraagt uw belastingschuld meer dan € 20.000, dan moet u een verklaring van een derde deskundige (bijvoor- beeld uw accountant of een brancheorganisatie) aan de Belastingdienst overleggen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=