De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) - mei 2020

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 mei 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. ELKE BELASTINGBETALER Versoepeling fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten Kredietverstrekkers zijn bereid u een betaalpauze te geven van rente en aflossing voor maximaal zes maanden. Het uitstellen van de betaling van hypotheeklasten heeft ook fiscale gevolgen als u een hypotheek hebt die na 31 december 2012 is afgesloten. Daarop moet u namelijk verplicht aflossen om de renteaftrek te mogen toepassen. Onder de bestaande fiscale regels zou dit betekenen dat u de uitgestelde hypotheeklasten in 2020 al in 2021 weer moet inlossen om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Dit effect is ongewenst en daarom zijn de fiscale regels versoepeld. Maakt u dit jaar gebruik van een betaalpauze voor uw hypotheeklasten, dan hoeft u de aflossingsachter- stand niet al eind 2021 te hebben ingehaald. U mag deze uitsmeren over de resterende looptijd van uw hypotheek (van maximaal 360 maanden). U mag er ook voor kiezen om uw resterende lening te splitsen, zodat u de betaal- achterstand sneller – binnen bijvoorbeeld 5 jaar – afbetaalt. ELKE BELASTINGBETALER Borgstellingsregeling NHG Hebt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (in 2020 tot € 310.000) en kunt u de hypotheeklasten niet meer betalen door de coronacrisis? U krijgt dan de moge- lijkheid om uw achterstallige betalingen te laten oplopen tot maximaal 9% van het hypotheekbedrag. De NHG heeft hiervoor de zogenoemde ‘Woonlastenfaciliteit’ beschikbaar gesteld. Uw geldverstrekker kan deze faciliteit aanvragen bij de NHG als deze u uitstel van betaling heeft verleend of wanneer u betalingsachterstanden hebt. De NHG staat dan borg voor maximaal 9% van de oorspronkelijke hypotheek. De geldverstrekker kan de ‘Woonlastenfaciliteit’ toetsings- vrij toepassen gedurende maximaal 3 maanden. Deze termijn kan met 3 maanden worden verlengd, mocht dat nodig zijn. In het geval woningbehoud niet haalbaar blijkt ELKE BELASTINGBETALER Verlenging tijdelijke verhuur woonruimte U kunt woonruimte tijdelijk verhuren. Zelfstandige woon- ruimte mag u voor een periode van maximaal twee jaar verhuren en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamer- verhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. Daar zijn strikte spelregels aan verbonden. Zo moet u maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schriftelijk informeren. Stuurt u deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd, dan wordt de tijdelijke huurovereenkomst ver- lengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd. Spoedmaatregel Het is niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen voor een korte periode. U kunt enkel een tijdelijk huurcontract verlengen tot een contract voor onbepaalde tijd. Als u dat niet wilt, dan rest u alleen nog om het contract op te zeggen. Maar voor de huurder is het nu moeilijk om een andere woning te vinden en voor u om een nieuwe huurder te vinden. De spoedmaatregel die nu is getroffen maakt het mogelijk om huurcontrac- ten wel tijdelijk (tot uiterlijk 1 september 2020) eenmalig met maximaal drie maanden te verlengen. Dit geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 . Als de coronacrisis langer duurt, kan deze spoed- maatregel worden verlengd. ELKE BELASTINGBETALER Ondersteuning nodig? De overheid heeft toegezegd dat de steunmaatregelen na 31 mei a.s. kunnen worden verlengd, mocht dat nodig zijn. De maatregelen zijn niet altijd even eenvoudig te begrij- pen. Ook zijn ze voortdurend aan veranderingen onderhe- vig en sommige maatregelen werken bovendien op elkaar in. We beseffen ook dat we in dit Fisckwartaal(tje) aan lang niet alle zaken met betrekking tot de coronacrisis aandacht hebben besteed. Maar ziet u door de bomen het bos niet meer en heeft u hulp nodig, schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u verder te helpen. te zijn, biedt de NHG via deze faciliteit een vangnet door een eventuele restschuld kwijt te schelden, mits de woning- eigenaar aan de voorwaarden voldoet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=