De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) augustus 2020

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud ONDERNEMER Sneller schulden saneren bij rendabel bedrijf Hebt u een rendabel bedrijf, maar dreigt uw bedrijf toch om te vallen door de zware schuldenlast of door struc- tureel te hoge kosten? In dat geval is er wellicht hulp nabij. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met een wetsvoorstel, waardoor het mogelijk wordt dat de rechtbank een onderhands akkoord goedkeurt over het herstructureren van schulden. Alle bij het akkoord betrok- ken schuldeisers en aandeelhouders zijn aan de inhoud van het akkoord gebonden. Ook degenen die tegen het akkoord hebben gestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gehouden als de besluitvorming over de inhoud van het akkoord aan bepaalde voorwaarden voldoet. Een dergelijk dwangakkoord ontbreekt in de huidige wettelijke regeling. Nu moeten àlle crediteuren instemmen met een akkoord over schuldsanering. Daardoor kan één crediteur een akkoord tegenhouden, waarmee de meerderheid van de crediteuren instemt. Let op De schulden die betrekking hebben op rechten en vorde- ringen van werknemers op grond van een arbeidsovereen- komst, blijven van rechtswege buiten het akkoord. Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, kunnen bedrijven die in de kern gezond zijn maar een te hoge schuldenlast hebben, sneller tot schuldsanering overgaan. Hierdoor kan een surseance van betaling of faillissement worden voorkomen. Attentiepunt Er geldt een tegemoetkoming voor kleine crediteuren. Zij krijgen minimaal 20% van hun vorderingen voor geleverde goederen of diensten uitbetaald, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. ONDERNEMER Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen Loopt het bijzonder uitstel van betaling voor belasting­ aanslagen af, dan kunt u het uitstel met een speciaal formulier v erlengen. Wilt u het uitstel niet verlengen, dan hoeft u de uitgestelde belasting niet direct in één keer terug te betalen. Het kabinet werkt aan een plan voor gespreide terugbetaling en maatwerk. Na de zomer volgt nadere informatie over het bijzonder uitstel en het betalingsvoorstel dat u krijgt. Dit zal de Belastingdienst bekendmaken onder meer via de website www.belastingdienst.nl/coronavirus e n social media. Let op Alleen uitgestelde openstaande belastingschulden hoeft u niet direct te voldoen als het uitstel afloopt. Nieuwe belastingschulden moet u wel op tijd betalen om boetes te voorkomen. Als u twijfelt of u dat kunt, dan kunt u ook bijzonder uitstel aanvragen voor deze belastingschulden. DGA Beperking lenen bij de eigen bv In het vorige FiscKwartaal(tje) berichtten wij u dat de invoe- ring van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen ven- nootschap’ wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettekst gaat nog steeds uit van een box-2-heffing over alle schulden van meer dan € 500.000 bij uw eigen vennootschap (niet zijnde eigenwoningschulden). De fiscus verrekent deze heffing echter weer, zodra u aflost op de bovenmatige schuld. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen. ONDERNEMER Denk aan tijdig terugvragen buitenlandse btw over 2019 Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in andere EU-lidstaten aan u in 2019 buitenlandse btw in rekening gebracht? U kunt die btw dan terugvragen via de Belastingdienst door in te loggen op een speciale website . Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2020 bij de Belasting- dienst zijn ingediend. Uitstel is helaas niet mogelijk. Brexit en btw-terugvraag Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari jl. de EU verlaten. Toch kunt u dit jaar nog via de Belastingdienst in Nederland de buitenlandse btw terugvragen. Er geldt namelijk een overgangsperiode tot eind 2020, waardoor dit nog mogelijk is. U moet het teruggaafverzoek ook in dit geval uiterlijk 30 september 2020 indienen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=