De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) augustus 2020

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 11 augustus 2020. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk) fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Was u op 1 januari 2020 in het bezit van meer dan 50 huurwoningen met een maximale huurprijs van € 737,14 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschul- digd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ- waarde van deze huurwoningen – met een maximum van € 294.000 per woning – verminderd met 50 x de gemid- delde WOZ-waarde van deze woningen. U bent vrijgesteld van verhuurderheffing als uw woningen Rijksmonumenten zijn. Dit zijn woningen die volgens de Erfgoedwet als zodanig zijn aangewezen. Sinds 1 juli 2020 doet u de aangifte verhuurderheffing i n Mijn Belastingdienst Zakelijk . ELKE BELASTINGBETALER Tegemoetkoming voor amateursportorganisaties Amateursportorganisaties kunnen een eenmalige tege- moetkoming van maximaal € 3.500 krijgen voor de door­ lopende lasten in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020. Het gaat hier om de kosten aan gas, licht, water, belastingen en heffingen, hypotheek­ lasten of kosten die samenhangen met leningen en verzekeringen. Ook personeelskosten en onderhouds­ kosten die betrekking hebben op het gebruik van de sport­ accommodatie kunnen worden betaald uit de eenmalige tegemoetkoming. De amateursportorganisatie krijgt de tegemoetkoming als zij in de genoemde periode een omzetverlies van ten minste 20% heeft geleden door de coronamaatregelen en als zij geen gebruik heeft gemaakt van een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (TOGS). Met behulp van de SBI-code wordt bepaald of een organisatie voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. De tegemoetkoming kan tussen 1 september en 4 oktober 2020 worden aangevraagd. Daarvoor komt binnenkort een formulier beschikbaar o p www.dus-i.nl ELKE BELASTINGBETALER Verlenging aangepaste regels tijdelijke verhuur woonruimte Sinds de komst van de tijdelijke spoedwet ‘Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ is het tijdens de corona­ crisis mogelijk om een tijdelijk huurcontract voor een korte periode te verlengen. Deze spoedwet is verlengd, waardoor deze ook geldt voor huurcontracten die ein- digen uiterlijk 31 augustus 2020. Deze huurcontracten kunnen nog tot 1 november 2020 worden verlengd. Ook tijdelijke huurcontracten die al tot 1 september waren verlengd, kunnen nogmaals worden verlengd tot 1 november 2020 . Spelregels zonder spoedwet Zonder de spoedwet gelden sinds 1 juli 2016 strikte spelregels voor de tijdelijke verhuur van woonruimte. Zelfstandige woonruimte kan voor een periode van maximaal twee jaar worden verhuurd en onzelfstandige woonruimte, zoals bij kamerverhuur, voor een periode van maximaal vijf jaar. De verhuurder moet maximaal drie maanden en minimaal één maand vóórdat de tijdelijke huurovereenkomst eindigt, de huurder hierover schrifte­ lijk informeren. Stuurt de verhuurder deze schriftelijke kennisgeving niet of niet op tijd uit, dan wordt de tijde- lijke huurovereenkomst verlengd en omgezet naar een reguliere huurovereenkomst (met huur(prijs)bescherming) voor onbepaalde tijd. Bent u een particuliere verhuurder, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan logt u in met uw DigiD. Rechtspersonen en andere verhuurders loggen in me t eHerkenning niveau 3. U moet de aangifte en de betaling uiterlijk 30 september 2020 hebben gedaan. Let op: verhuurderheffing bij mede-eigendom gewijzigd Iedere mede-eigenaar van meer dan 50 huurwoningen krijgt sinds kort een aanslag verhuurderheffing naar rato van de eigendom. Voorheen werd de aanslag alleen opgelegd aan degene die de WOZ-beschikking ontving. ELKE BELASTINGBETALER Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=