De Smet Accountants - FISCKwartaaltje - Nummer 1 - februari 2021

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 1 februari 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. ELKE BELASTINGBETALER Geldigheid rijbewijzen verlengd De mogelijkheden om uw rijbewijs te verlengen zijn beperkt door de coronamaatregelen in het sociaal verkeer. Daarom blijven rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, geldig tot 1 maart 2021 . Tijdens deze periode blijft u met een verlopen rijbewijs verzekerd en krijgt geen boete als u staande wordt gehouden. De tijdelijke coulance voor rijbewijzen geldt ook voor Europea- nen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat, voor zover zij in Nederland rijden. Er is een Europese regeling in de maak. Zodra die er is, vervangt deze regeling de nationale coulanceregeling. Let op Het rijbewijs kan tijdens de verlenging niet gebuikt worden als geldig identificatiebewijs, behalve als sprake is van zorgafname. U mag zich bijvoorbeeld in het zieken- huis legitimeren met uw onlangs verlopen paspoort. Ook extra verlenging theorie-examens Er geldt ook een verlenging van de geldigheidsduur van onder andere theorie-examens rijvaardigheid en de deelexamens voor het verkrijgen van een verklaring voor vakbekwaamheid. Examens die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 blijven tot 1 oktober 2021 geldig. Dit geldt ook voor de praktijkexamens voertuig­ beheersing motor die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021. ELKE BELASTINGBETALER België erkent Nederlands levenstestament Onze gemiddelde levensverwachting is in de laatste jaren steeds verder omhoog gegaan, maar daarmee meteen ook de kans dat er bij leven iets gebeurt, waardoor u wilsonbekwaam wordt. Het levenstestament komt om die reden meer en meer in de belangstelling te staan. Het levenstestament is een document waarin u regelt wie uw belangen mag behartigen als u in de situatie komt dat u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld als gevolg van dementie of een herseninfarct. Maar werkt een Neder- lands levenstestament ook over onze landsgrenzen heen? Al in 2000 is er een verdrag gesloten dat er onder meer voor moet zorgen dat er duidelijke internationale regels komen over de erkenning van levenstestamenten in inter- nationale situaties. Helaas hebben nog niet veel landen dit verdrag ondertekend, laat staan geratificeerd. Neder- land hoort daar helaas ook nog niet bij. België heeft het verdrag op 30 september 2020 echter wel geratificeerd. Hierdoor is het verdrag op 1 januari 2021 in België in werking getreden. Dit betekent dat in Nederland onder­ tekende levenstestamenten ook in België worden erkend.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=