De Smet Accountants - FISCKwartaaltje - Nummer 2 - mei 2021

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud ONDERNEMER Maak tijdig gebruik van Regeling bedrijvenschade coronarellen Hebt u tijdens de coronarellen van 23 tot 28 januari jl. fysieke schade opgelopen aan uw bedrijfspand, inventaris of voor- raad? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de tijdelijke ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’ van de overheid. U kunt de tegemoetkoming tot 14 juni 2021 17.00 uur aanvragen via een digitaal formulier in het e-Loket bij rvo.nl . U komt voor deze regeling in aanmerking als de schade niet door een verzekering (vanwege eigen risico of onderverzeke- ring) of op een andere wijze wordt vergoed. Tip Vindt u het lastig om zelf de aanvraag in te dienen? Vraag dan uw adviseur om na te gaan of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt en zo ja, om de aanvraag voor u in te dienen. ONDERNEMER Registreer voor éénloket­ systeem e-commerce In het eerste FiscKwartaaltje van dit jaar berichtten wij u dat de nieuwe btw-regels voor e-commerce (verzamelnaam voor alle soorten handel via het internet) per 1 juli 2021 in werking treden. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kunt u gebruikmaken van de One Stop Shop (OSS)-regeling. U kunt zich laten registreren voor dit nieuwe éénloketsysteem, dat het bestaande MOSS-loket vervangt. U kiest er dan voor om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in uw eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. U hoeft zich dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en u hoeft daar dan ook geen aangifte te doen. Uitzondering De nieuwe btw-regels voor e-commerce gelden voor goederen en diensten aan consumenten of niet-onder- nemers in een andere EU-lidstaat. Deze leveringen en diensten worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Bent u echter alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd en is uw totale grensover- schrijdende jaaromzet minder dan € 10.000, dan blijft u voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis, waarbij ook voor de periode van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 de drempel € 10.000 bedraagt; in 2021 bedraagt de drempel dus niet de helft (€ 5.000). Bent u niet al over de bestaande afstandsverkopendrempels heengegaan, dan begint u dus vanaf 1 juli 2021 te tellen totdat u met uw omzet aan consumenten (of niet-ondernemers) naar andere EU-landen de € 10.000 overschrijdt. Vanaf dat moment bent u btw in het bestemmingsland verschuldigd en kunt u zich aanmelden voor het éénloketsysteem. Andere wijzigingen Enkele andere belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021 zijn: • invoering van btw-plicht voor elektronische handels­ platforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats; • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument; • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU. Tip Zorg ervoor dat u de nieuwe (complexe) btw-regels voor e-commerce tijdig in uw administratie hebt verwerkt. Dus begin op tijd! TVL op basis van werkelijke hoofdactiviteit De SBI-code is steeds de basis geweest waarop werd beoordeeld of u in aanmerking kon komen voor de TVL-­ regeling. Dit beleid is gewijzigd. U kunt namelijk TVL of een hogere TVL krijgen als uw feitelijke activiteiten op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat uw hoofdactiviteit feitelijk een andere is dan die uit de SBI-code in het Handelsregister blijkt. Deze wijziging geldt - na goedkeuring door de Europese Com- missie - vanaf het eerste kwartaal 2021 (Q1). De RVO past het gewijzigde beleid dan toe in de bezwaarprocedures op dit punt over het eerste kwartaal 2021(Q1). Zodra dat kan, wordt het gewijzigde uitgangspunt in de TVL voor het tweede kwartaal (Q2) al in de aanvraagprocedure verwerkt. Maar hebt u bezwaar gemaakt op dit punt over het eerste kwartaal en gelijk gekregen, dan wordt dit automatisch verwerkt in uw aanvraag over het tweede kwartaal. Voorraadsubsidie gesloten detailhandel Bent u ondernemer in de non-foodsector en hebt u voorraden ingekocht die u na de lockdown niet meer kon verkopen of die in waarde zijn verminderd? In dat geval komt u in aanmerking voor de eenmalige voor- raadsubsidie. Deze tegemoetkoming bedraagt in het eerste kwartaal maximaal € 300.000. De voorraadsubsidie komt bovenop de TVL over het eerste kwartaal. U hoeft dit niet apart aan te vragen. U krijgt de voorraadsubsidie automatisch uitgekeerd als u ervoor in aanmerking komt en u TVL over het eerste kwartaal hebt aangevraagd.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=