De Smet Accountants - FISCKwartaaltje - Nummer 2 - mei 2021

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud Stel, u hebt geen testament laten opmaken en u overlijdt met achterlating van een partner en twee kinderen. Volgens de wettelijke verdeling worden dan alle bezittingen en schulden van uw nalatenschap automatisch aan uw partner toebedeeld. Uw kinderen krijgen dan een niet-opeisbare vordering op uw partner ter grootte van hun erfdelen. Deze vorderingen worden voor de erfbelasting gewaardeerd. Over de waarde moet dan al wel erfbelasting worden betaald. Pas na het overlijden van uw partner wordt de schuld die hij of zij heeft aan uw kinderen, alsnog verrekend in zijn/haar nalatenschap. Vaak worden deze vorderingen niet vastge- steld. Toch is het verstandig om in dat geval de omvang van de niet-opeisbare vorderingen van de kinderen alsnog vast te stellen. De basis hiervoor is de waarde van de woning in het economisch verkeer en de andere bezittingen en schul- den. Zo weten de kinderen waar ze na het overlijden van de langstlevende partner nog recht op hebben. De aangifte erf- belasting (als die gedaan is) kan daarbij als leidraad dienen. Attentiepunt: de eigen woning Als er geen testament is opgemaakt, is bij overlijden vaak ook geen verklaring van erfrecht afgegeven waarin de erfgenamen zijn vastgelegd. De woning staat bij het Kadaster ook vaak nog steeds op naam van de over- ledene en zijn of haar partner. Is dat bij uw overlijden het geval, dan zullen uw erfgenamen hier in de praktijk weinig van merken, maar stel dat uw partner de woning wil gaan verkopen? Om de woning te kunnen verkopen, moet uw partner enig eigenaar zijn. Als de notaris bij uw overlijden gevraagd was om een verklaring van erfrecht af te geven, had deze de woning bij het Kadaster op naam van uw partner kunnen stellen. Als dat niet het geval is, zal dit alsnog bij de verkoop van de woning in orde gemaakt moeten worden. Zeker in verband met de huidige situatie op de woningmarkt is het verstandig om het er niet op aan te laten komen, waardoor de verkoop wordt vertraagd. ELKE BELASTINGBETALER Alles goed regelen zonder testament ELKE BELASTINGBETALER Elk jaar worden er zo’n 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Wanneer u niet met elkaar getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan, is op dat moment alleen de moeder die het kind heeft gebaard automatisch de juridische ouder van het kind. De ongehuwde of de niet-geregistreerde partner kan het (ongeboren) kind vervolgens met toestemming van de moeder laten erkennen bij de gemeente. Daarmee krijgt deze partner echter niet automatisch het gezag. Dat moet hij of zij samen met de moeder aanvragen. In de praktijk blijkt dat de partner zich dit vaak niet realiseert. Als de moeder komt te overlijden, of als de relatie stuk loopt, kan dit tot vervelende situaties leiden. De partner rest dan niets anders dan een procedure bij de rechtbank om zo het gezag te krijgen. Koppeling erkenning en gezag Om aan deze ongewenste effecten een eind te maken, heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarin het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen van erkenning wordt opgeheven. De ongehuwde partner van de moeder krijgt hierdoor automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook heeft aangenomen, wordt de precieze datum bepaald waarop de wijziging in werking treedt. Let op Er zijn een paar uitzonderingen op het automatisch krijgen van het gezag. Bijvoorbeeld als een van u beiden of u beiden onbevoegd zijn tot gezag of als de moeder en erkenner in een notariële akte of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend. In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 11 mei 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=