De Smet Accountants - FISCKwartaaltje - Nummer 3 - augustus 2021

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud ONDERNEMER Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert Hebt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Het ontvangen bedrag was een voorschot, dat is gebaseerd op een schatting van uw omzetverlies in Q4. Na afloop van de subsidieperiode moet u de werkelijke omzet in Q4 doorgeven aan de Rijks- dienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bij voorkeur met de btw-aangiftes van het vierde kwartaal van 2020. Voeg ook bijlagen toe als bewijs van de omzet. De RVO stelt aan de hand van de omzetgegevens de definitieve TVL-subsidie in Q4 2020 vast. U moet de omzetcijfers uiterlijk doorgeven vóór 1 september 2021 . Wanneer het omzetverlies gelijk is aan de opgegeven schatting bij de TVL-aanvraag, dan krijgt u de resterende 20% TVL-subsidie uitbetaald. Is het verlies hoger, dan krijgt u meer TVL-subsidie en is het omzetverlies lager, dan krijgt u minder dan 20% bijbetaald of u moet TVL-subsidie terug- betalen. In dit laatste geval kunt u eventueel een betalings- regeling treffen met de RVO. Tip Zorg ervoor dat u de gegevens volledig en juist aanlevert bij de RVO. In dat geval kan de RVO de aanvraag in de meeste gevallen binnen drie weken afhandelen. ONDERNEMER Meer steun voor evenementenbranche Bent u werkzaam in de evenementenbranche? In dat geval kon u zich vóór de coronacrisis verzekeren tegen het risico op annuleringen. Veel verzekeraars hebben deze optie inmiddels uit hun polissen gehaald. Omdat de evenementensector dit risico onverminderd is blijven lopen tijdens de coronacrisis en om perspectief te bieden, is er voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2021 een garantieregeling uitgewerkt. Het is de bedoeling dat u daardoor toch evenementen kunt organiseren. Nu meerdaagse evenementen sinds 9 juli tot en met 1 september 2021 verboden zijn vanwege de coronamaatregelen, heeft het kabinet besloten om deze garantieregeling als volgt uit te breiden: • Verhoging van de dekking van de regeling van 80% naar ONDERNEMER Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021 Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021 (Q1)? In dat geval hebt u inmiddels een mailbericht van de RVO ontvangen met het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te laten stellen. Daartoe dient u een vaststellingsformulier in, waarin u de werkelijke omzet in het eerste kwartaal aangeeft. Dit formulier heeft de RVO al grotendeels ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Bent u het met de ingevulde gegevens eens, dan kunt u akkoord geven. Zo niet, dan past u de gegevens aan. U hebt tot 1 oktober 2021 de tijd om de aan- vraag voor de definitieve vaststelling van TVL Q1 te doen. 100% van de gemaakte kosten. Deze verruiming geldt tot en met 3 september 2021 ; • Verlenging van de aanvraagtermijn tot drie weken na inwerkingtreding van de uitbreiding van de garantie- regeling, óf – als dat later is – tot drie weken voor de geplande evenementdatum. Organisatoren die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit hierdoor alsnog doen; • De gemaakte kosten voor artiesten van buiten de EU vallen ook onder de regeling. Deze kosten waren eerder uitgesloten van de regeling; • Vermindering van het minimaal aantal eerdere edities van een evenement om voor de regeling in aanmerking te komen, van twee naar een. Aanvullende tegemoetkoming Veel evenementen vallen niet onder de doelgroep van de garantieregeling, zoals de eendaagse evenementen. Om te voorkomen dat deze doelgroep tussen wal en schip valt, komt het kabinet met de Aanvullende Tege- moetkoming Evenementen (ATE). Deze tegemoetkoming vergoedt de aantoonbaar gemaakte en juridisch verplichte kosten voor de evenementen die vanwege de corona- maatregelen tussen 9 juli tot en met 13 augustus 2021 verboden waren. Op 2 augustus jl. besloot het kabinet om ook eendaagse evenementen te verbieden in de periode daarna tot en met 1 september 2021. Sinds 14 augustus 2021 zijn – onder strikte voorwaarden - alleen kleinscha- lige eendaagse evenementen weer toegestaan. De ATE is bedoeld voor publiek toegankelijke vergun- nings- en meldingsplichtige evenementen, waarvan de organisatoren kunnen aantonen dat deze al vóór 9 juli jl. op de planning stonden. De ATE wordt de komende tijd nader uitgewerkt en moet – net als de garantieregeling – nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet verwacht eind dit jaar de definitieve regeling bekend te kunnen maken. Let op! Eendaagse evenementen zonder vaste zitplaats die zouden plaatsvinden tussen 14 augustus en 1 september 2021 en verboden zijn, kunnen gebruikmaken van de ATE óf van de garantieregeling.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=