De Smet Accountants - FISCKwartaaltje - Nummer 3 - augustus 2021

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. Bij deze zogenoemde ‘middelingsrege- ling’ telt u uw belastbare inkomens van drie aaneengesloten jaren op en deelt u het totaal door drie. Over dit gemiddelde inkomen herrekent u per jaar de verschuldigde inkomsten- belasting. Als u over de drie jaren meer dan € 545 minder belasting verschuldigd bent dan zonder de middeling, kunt u deze belasting terugvragen bij de Belastingdienst. De teruggaaf heeft geen invloed op de toeslagen die u al hebt gehad. Tip Hebt u bijvoorbeeld door de coronacrisis een sterk wisse- lend inkomen gehad? Het is dan verstandig om te (laten) berekenen of toepassing van de middelingsregeling u een belastingvoordeel oplevert. ELKE BELASTINGBETALER Inkomen middelen uitkomst in coronatijd In deze brochure is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 10 augustus 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk) fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. ELKE BELASTINGBETALER Tijdig online aangifte verhuurderheffing 2021 doen Was u op 1 januari 2021 in het bezit van meer dan 50 huur- woningen met een maximale kale huurprijs van € 752,33 per maand? In dat geval bent u verhuurderheffing verschul- digd. De verhuurderheffing wordt berekend over de WOZ- waarde van deze huurwoningen - met een maximum van € 315.000 per woning - verminderd met 50 x de gemid- delde WOZ-waarde van deze woningen. U bent vrijgesteld van verhuurderheffing als uw woningen Rijksmonumenten zijn. Dit zijn woningen die volgens de Erfgoedwet als zodanig zijn aangewezen. U doet de aangifte verhuur- derheffing in Mijn Belastingdienst Zakelijk . Bent u een particuliere verhuurder, zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Dan kunt u inloggen met uw DigiD. Rechtspersonen en andere verhuurders loggen in met eHerkenning niveau 3. De aangifte én de betaling moeten uiterlijk 30 september 2021 zijn gedaan. ELKE BELASTINGBETALER Testament onbekend Een testament is van groot belang om te weten wie de erfgenamen zijn en wat de laatste wil is van de overledene. Maar het is niet altijd bekend of de overledene een testa- ment heeft laten opmaken. Wilt u (of uw notaris) weten of de overledene een testament heeft opgemaakt en waar dat is, dan kon u dat tot voor kort alleen schriftelijk navra- gen bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Onlangs is het echter in de meeste gevallen ook mogelijk geworden om dit kosteloos digitaal na te vragen bij het CTR. Dit is vaak een stuk sneller en eenvoudiger dan een schriftelijke CTR-aanvraag. Let op: alleen in Nederland opgemaakte testamenten staan in het CTR-register. Over de inhoud van het testament is bij het CTR niets bekend. U kunt het nieuwe CTR-webportaal bereiken via notaris.nl . U vult hier enkele gegevens over de overledene in. Het systeem zoekt daar vervolgens een testament bij. Is er een match, dan krijgt u de gegevens van de notaris die het testament heeft opgemaakt en van de huidige notaris. Is er geen match, dan wil dat niet zeggen dat er geen testament is. In dat geval kunt u alsnog een schriftelijke aanvraag doen bij het CTR of contact opnemen met een notaris. In bepaalde gevallen kunt u alleen een schriftelijke aanvraag doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die vóór 1976 zijn overleden, of personen die niet in Nederland wonen of in het buitenland zijn overleden. Let op! Wilt u zelf weten of u ooit een testament hebt laten opmaken? Dit kunt u niet via een digitale of schriftelijke CTR-aanvraag achterhalen. Hiervoor kunt u naar een notaris bij u in de buurt of langsgaan bij het CTR in Den Haag.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=