De Smet Accountants - FiscKwartaaltje - Nummer 4

FIS KWARTAAL(TJE) 3. Terug naar inhoud DGA Turboliquidatie wordt minder eenvoudig Overweegt u uw bv te beëindigen zonder faillissement, houd dan rekening met nieuwe wetgeving die eraan komt waardoor een turboliquidatie minder eenvoudig wordt. Via een turboliquidatie kan een rechtspersoon relatief gemakkelijk worden ontbonden. De vennoot- schap wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel zonder onderzoek van derden. Ook wordt er geen curator aangesteld. Schuldeisers moeten zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door de vereffening te heropenen of het faillissement aan te vragen. Dat brengt kosten met zich mee die meestal niet kunnen worden verhaald. De nieuwe wetgeving moet de positie van schuldeisers verbeteren. Nieuwe regels Volgens de nieuwe regels wordt de bestuurder van een rechtspersoon onder andere opgedragen om financieel verslag te doen bij de Kamer van Koophandel over de situ- atie van de rechtspersoon op het moment van de liquidatie. Alle schuldeisers moeten over deze stap worden ingelicht. Verder wordt in het conceptwetsvoorstel een financiële verantwoordings- en bekendmakingsplicht voor bestuur- ders geïntroduceerd. Deze plicht houdt onder meer in dat de balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, wordt gedeponeerd bij het Handelsregister. Dit moet de transparantie van de turboliquidatie vergroten, de rechts- bescherming van schuldeisers verbeteren en moet het mogelijk maken om misbruik ervan effectiever te bestrijden. Zo kan bij misbruik aan een bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod worden opgelegd. Dit betekent dat deze persoon geen bestuurder meer kan worden bij een andere rechtspersoon. Bovendien wordt in het conceptwetsvoor- stel niet nakoming aangemerkt als een economisch delict. Tip De nieuwe regels voor een turboliquidatie verbeteren de positie van schuldeisers. Wilt u gebruik maken van een turboliquidatie, houd dan bij uw planning rekening met deze nieuwe wetgeving. Wanneer de wet in werking treedt is weliswaar nog niet bekend, maar dit zal waar- schijnlijk niet lang meer duren. Stel, u hebt een lijfrentevoorziening op de balans van uw bv staan, die op dit moment € 80.000 bedraagt. Aange- zien u uw AOW-leeftijd heeft bereikt, wilt u graag lijfrente- uitkeringen gaan ontvangen van uw bv. Gelet op de hoogte van de voorziening, wilt u een tijdelijke uitkering van 5 jaar bedingen. Daarnaast heeft u nog een lijfrente­ verzekering bij een verzekeraar met een eindkapitaal van € 90.000. Ook dat kapitaal wilt u gebruiken voor een tijdelijke uitkering. Voor deze tijdelijke uitkeringen geldt in 2021 een maximaal uitkeringsbedrag van € 22.443. Let op: dit maximum geldt voor de uitkering van de bv én de verzekeraar samen! Tip Het is belangrijk dat u zich goed laat informeren over de regels rond tijdelijke oudedagslijfrentes. Laat een juiste berekening maken van de hoogte en looptijd van de uit- keringen, zodat u precies weet waar u aan toe bent. DGA Tijdelijke oudedagslijfrente-uitkering gemaximeerd ONDERNEMER Extra coronasteun voor nachthoreca Bent u horecaondernemer? Dan bent u in elk geval tot 1 november a.s. verplicht om uw deuren te sluiten tussen 12 uur ’s avonds en 6 uur ’s ochtends. Het kabinet heeft daarom de regeling Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) getroffen, waarmee u in het vierde kwartaal van 2021 subsidie kunt krijgen voor uw vaste lasten. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen: • u hebt minimaal 50% minder omzet gemaakt dan in het vierde kwartaal van 2019; en • u hebt in het tweede en derde kwartaal van 2021 TVL ontvangen. U kunt in het vierde kwartaal maximaal € 250.000 VLN ontvangen. De regeling wordt waarschijnlijk opengesteld in de 2e helft van november.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=