De Smet Accountants - FiscKwartaaltje - Nummer 4

FIS KWARTAAL(TJE) 4. Terug naar inhoud WERKGEVERS EN WERKNEMERS Vaste onbelaste reiskosten- vergoeding verder verlengd De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Dit betekent dat de verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken in 2021 geen gevolgen hoeft te hebben voor de vaste en onbelaste reiskosten- vergoeding. Het gaat hier steeds om reiskostenvergoedin- gen die u vóór 13 maart 2020 (dus vóór de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan uw werknemers hebt toegekend. Tip U hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen, maar wilt u de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden. WERKGEVERS EN WERKNEMERS Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerk- plek In 2022 kunt u – als het Prinsjesdagvoorstel wordt aan- genomen - een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag aan uw werknemers betalen voor hun thuiswerk- kosten. Maar u kunt nu al gebruikmaken van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, bijvoorbeeld voor een ergonomische bureaustoel en een ergonomisch bureau. Op voorwaarde dat de arbovoorzieningen zijn gebaseerd op de verplichtingen die u heeft in de Arbeidsomstandig- hedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. In de Arbowet staat dat u geen bijdrage voor deze voorzienin- gen mag vragen aan uw werknemers. Toch kunt u deze gerichte vrijstelling toepassen als uw werknemer kiest voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en slechts voor de meerprijs een bijdrage uit zijn nettoloon betaalt. De Belastingdienst heeft dit bevestigd. Uitruil met brutoloon De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als u de arbovoorziening volledig of gedeeltelijk uitruilt met het brutoloon in een cafetariaregeling. Uw werknemer betaalt dan immers een eigen bijdrage voor de voorziening. Maar kiest uw werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en wordt slechts de meerprijs uitgeruild met het brutoloon, dan mag dat wel. U moet dan wel de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van uw vrije ruimte brengen. De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is immers in dit geval niet van toepassing op de meerprijs. DGA Wanneer zijn pensioen­ uitkeringen uit uw eigen bv belast? Inkomsten worden geacht niet alleen te zijn genoten als ze zijn betaald, maar ook als ze vorderbaar en inbaar zijn. Dat geldt ook ten aanzien van het recht op een pensioen- uitkering uit uw eigen bv, zo blijkt uit recente rechtspraak. De zaak betreft een directeur-grootaandeelhouder (dga) die op jaarbasis recht heeft op een pensioenuitkering van ruim € 57.000 uit zijn eigen pensioen-bv. Hij geeft hiervan slechts € 8.500 aan in zijn aangifte inkomstenbelasting. De rest van de uitkering kan volgens hem niet worden betaald door de bv, omdat deze over onvoldoende mid- delen beschikt. De activa van de bv bestaan voornamelijk uit een hypothecaire vordering op de dga. De Belasting- dienst én de rechter zijn van mening dat de betaling van de pensioenuitkeringen kan worden verrekend met de vordering. Daarmee zijn de uitkeringen vorderbaar, inbaar en dus ook belast.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=