De Smet Accountants - FiscKwartaaltje - Nummer 4

FIS KWARTAAL(TJE) 7. Terug naar inhoud BELASTINGBETALER Erfdeel aan stiefkinderen eerder uitbetalen? Als u en uw partner geen testament hebben laten opmaken, maar er zijn wel kinderen, dan is na overlijden van een van u beiden de wettelijke verdeling van toe- passing. De langstlevende krijgt de beschikking over de hele nalatenschap en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een vordering. Stel nu dat u en uw partner samen geen kinderen hebben, maar uw partner heeft uit een eerdere relatie wel kinderen. De verstandhouding tussen u en de stiefkinderen liet altijd al te wensen over, maar na het overlijden van uw partner wordt het er niet beter op. De stiefkinderen beginnen te zeuren en gaan druk uitoefenen om hun erfdeel uitbetaald te krijgen. Eerder uitkeren Wat nu als u dit bedrag eerder wilt uitkeren? De vordering van de stiefkinderen is pas opeisbaar na uw overlijden. Als u besluit om het erfdeel al tijdens leven uit te betalen – om van het gezeur af te zijn – op welk bedrag hebben de stiefkinderen dan recht? Dit hangt af van de vraag hoe de vordering van de kinderen door de Belastingdienst is gewaardeerd in de aangifte erfbelasting. Als er tussen u en de kinderen geen renteafspraak is gemaakt – en dat is gelet op de verhoudingen mogelijk het geval – is de vordering tegen de contante waarde (bloot eigendom) gewaardeerd. Als u de kinderen hun vordering wilt gaan uitbetalen, houd dan ook rekening met deze contante waarde! Keert u namelijk het hele bedrag uit, dan doet u feitelijk een schenking aan de kinderen. De hoogte van die schenking is het verschil tussen de nominale waarde van de vordering (verminderd met de door u betaalde erfbelasting) en de contante waarde. Let op De stiefkinderen zijn over het bedrag van de schenking schenkbelasting verschuldigd. Zij zullen dus aangifte schenkbelasting moeten doen vóór 1 maart van het jaar, volgend op de uitbetaling van de vordering. BELASTINGBETALER Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks plaatsvinden Het gebeurt regelmatig dat ouders schriftelijk willen vastleggen dat zij de komende jaren periodiek willen gaan schenken. Zo willen zij de jaarvrijstelling van hun (klein) kinderen benutten. Opgeteld kan dat best om flinke bedragen gaan. Maar jaarlijkse schenkingen moeten juist níet vooraf schriftelijk worden vastgelegd, omdat u zo riskeert dat deze schenkingen ineens worden belast in het jaar waarin deze worden toegezegd. De jaarlijkse vrijstellingen zijn van toepassing, mits de schenkingen ook in dat jaar hebben plaatsgevonden. Leg dus niets vooraf vast, maar voer de schenkingen elk jaar tijdig uit. En wat te doen als er onvoldoende liquide middelen zijn? Schuldig erkennen Wanneer zich een situatie voordoet waarin er onverwacht niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, zou u deze onderhands kunnen schuldig erkennen. Let er in dat geval wel op dat deze schulden dan bij leven worden voldaan, of dat deze bij leven alsnog notarieel worden bekrachtigd. Anders worden de schenkingen bij overlijden naverrekend met erfbelasting als zogenoemde ‘schenkingen ter zake des doods’. BELASTINGBETALER Langer betaalpauze hypotheeklasten Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoe- pelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Deze versoepelde regels zijn opnieuw verlengd tot 1 januari 2022. De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen: 1. u hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij uw geldverstrekker gemeld dat u (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus; 2. u en uw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2022 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd; 3. d e looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden. Let op Leent u van een niet-administratieplichtige – bijvoorbeeld familie of uw eigen bv – dan gelden aanvullende voor- waarden. Uw adviseur kan u daarover informeren.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=