De Smet Accountants - FiscKwartaaltje - Nummer 4

FIS KWARTAAL(TJE) 8. Terug naar inhoud BELASTINGBETALER Uw executeur buitenspel zetten, kan dat? Als u een testament maakt, benoemt u daarin ook een executeur. Dat kan een van uw erfgenamen zijn, maar ook een (professionele) externe executeur. Uw executeur moet uw schulden voldoen en de bezittingen van uw nalaten- schap goed beheren. De executeur is daarbij verplicht om tussentijds rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat erfgenamen een executeur ongeschikt vinden voor zijn of haar taak. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de executeur onvoldoende informatie verstrekt. Wat kunnen uw erfgenamen doen als ze niet tevreden zijn? Ontslag executeur Als erfgenamen niet tevreden zijn over de executeur, kunnen ze proberen hem of haar te ontslaan. Maar dat is niet eenvoudig. Er moet namelijk sprake zijn van gewich- tige redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin het vertrouwen in de executeur is verdwenen. Dat moet worden onderbouwd aan de hand van concrete en objectieve feiten. Bijvoorbeeld: het niet aanleveren van een deugdelijke boedelbeschrijving, of het niet kunnen of niet willen afleggen van rekening en verantwoording. De rechter kan de executeur ontslaan en een andere executeur benoemen. Het kan ook zijn dat de executeur zelf besluit dat hij (of zij) zijn (haar) taak wil neerleggen. Bijvoorbeeld omdat hij (of zij) de verantwoordelijkheid te groot vindt. De executeur kan dan zelf bij de rechter een ontslagverzoek indienen. Een dergelijk verzoek wordt meestal gehonoreerd, omdat niemand gebaat is bij een executeur die zijn/haar taak eigenlijk niet wil uitvoeren. Tip Denk goed na over wie u tot executeur wilt benoemen. In deze uitgave is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 12 oktober 2021. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze de aansprakelijkheid hiervoor uit. Voor een toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. BELASTINGBETALER Vergeten pensioenrechten jaren na echtscheiding alsnog verdeeld De verdeling van pensioenrechten vormt regelmatig een discussiepunt tussen ex-partners. Zo ook in de volgende opmerkelijke rechtszaak. De ex-echtgenoten hebben in 1986 in een echtscheidingsconvenant de afspraken vastgelegd over de verdeling van alle goederen die tot hun huwelijks­ gemeenschap behoren, behalve over de pensioenrechten van de man. Verder hebben zij elkaar finale kwijting verleend. Dat wil zeggen dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Toch vordert de vrouw in 2013 alsnog haar deel van de pensioenrechten van de man. De man is het daar niet mee eens en beroept zich onder andere op de finale kwijting. Daarvan kan volgens de rechter geen sprake zijn nu ten tijde van het opmaken van het convenant niet over de pensioenrechten is gesproken. Die maken dus geen deel uit van de afspraken uit het convenant. De rechter geeft het gelijk hier aan de vrouw. ‘Vergeten’ gemeenschappelijke goederen De vrouw had haar vordering gebaseerd op een speciaal artikel in het Burgerlijk Wetboek dat de verdeling regelt van ‘vergeten’ gemeenschappelijke goederen. De verdeling van dergelijke goederen kan altijd worden gevorderd. Daarmee is er dus geen verjaringstermijn aan deze vordering gesteld. BELASTINGBETALER Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag Bepaalde belastingschulden verminderen niet de rendementsgrondslag van box 3. Dit kunt u omzeilen door een voorlopige aanslag aan te vragen en deze voor het einde van het jaar te betalen. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box- 3-grondslag verminderd. Maar deze vlieger gaat niet op als de inspecteur de aanslag niet tijdig oplegt, waardoor u niet voor het einde van het jaar kunt betalen. Dat vindt de staats­ secretaris niet rechtvaardig. Hij keurt daarom goed dat als u vóór 1 november schriftelijk om een (nadere) voorlopige aanslag hebt verzocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald wordt beschouwd bij de berekening van de box-3-grondslag. Dus ook als u de aanslag nog niet hebt betaald.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=