De Smet Accountants - Nieuwsbrief - 2018- nummer 5

[ OVERIG NIEUWS ] Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ 8 ] [SPECIAL] [ Belastingplan 2019: werk aan de winkel! ] Nummer 5 Eindejaarstips 2018 Als belangrijkste maatregelen kunnen worden genoemd: J J De bekende (al lijkt beruchte inmiddels een beter woord) afschaffing van de dividendbelas- ting per 1 januari 2020. In bepaalde gevallen (denk aan belastingparadijzen) kunnen daar nieuwe heffingen voor in de plaats komen. J J Verkorting van de bekende 30%-regeling voor expats van acht naar vijf jaar. In over- gangsrecht is niet voorzien, zodat deze inper- king ook voor bestaande gevallen zal gaan gelden. J J Verhoging verlaagde btw-tarief. J J Wijzigingen in de KOR (kleine onderne- mersregeling) in de omzetbelasting per 2020. J J Wijzigingen in de btw-sportvrijstelling. J J Afschrijvingsbeperkingen in de vennoot- schapsbelasting voor onroerende zaken. J J Verlaging van het tarief van de vennoot- schapsbelasting per 2019. J J Verhoging van het tarief in box 2 per 2020 en 2021. J J Verkorting van de periode waarin voor- waartse verliesverrekening mogelijk is van negen naar zes jaar. Het Belastingplan 2019 kende nog een nabran- der. Een dag na Prinsjesdag werd demaatregel ‘Het ontmoedigen van excessief lenen in de eigen vennootschap’ naar buiten gebracht. Het betreft overigens nog geen uitgewerkt wetsvoorstel, maar het plan kan voor sommige dga’s en hun bv grote gevolgen hebben. Als de plannen doorgang vinden zullen dga’s die geld lenen van hun bv, belasting moeten gaan betalen wanneer het totaalbedrag aan leningen boven de € 500.000 uitstijgt. Het meerdere wordt namelijk als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 aangemerkt en dienovereenkomstig belast. De maatregel zou naar schatting zo’n 23.000 dga’s gaan raken. Hun totale schuld bedraagt maar liefst € 30miljard. De nieuwe heffing zou naar verwachting € 4,5miljard extra aan inkomstenbe- lasting kunnen gaan opleveren. De plannenmoeten vanaf 1 januari 2022 in werking gaan treden. Dat biedt de betrokken dga’s drie jaar de tijd omhun schuld af te lossen tot onder de € 500.000. Aflossing kan natuurlijk ook door een tantième of een dividenduitkering. Voor dga’s die bij hun bv hebben geleend om daarmee een eigen woning aan te schaffen wordt een overgangsmaatregel getroffen. De inhoud daarvan is nog niet bekend. Belastingplan 2019.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=