De Smet Accountants - Nieuwsbrief - December 2018

19 • Actiepunten eind 2018 Het verlaagde btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%. Naast uw boodschappen worden bijvoorbeeld ook duurder boeken, papieren bladen zoals kranten en tijd- schriften, maar ook medicijnen en hulpmiddelen, kunst en antiek. Naast veel goederen worden ook veel diensten duurder. De belangrijkste zijn: • kappersdiensten; • reparatie van (elektrische) fietsen; • reparatie van kleding en huishoudlinnen (gordijnen, vitrages, (tafel)lakens, handdoeken etc.); • isoleer-, schilder-, stukadoorswerkzaamheden aan en behangen van woningen ouder dan 2 jaar; • schoonmaken van woningen (ook woningen jonger dan 2 jaar); • reparatie van schoenen en lederwaren; • het bieden van logies en/of kampeergelegenheid; • cultuur en recreatie; • het gelegenheid geven tot sportbeoefening, zwemmen en saunabezoek en toegang tot sportwedstrijden; • personenvervoer; • het opleveren van goederen waarvoor de opdrachtgever de grondstoffen heeft geleverd, zoals het opkweken van planten en groeten en het opfokken van dieren. Actiepunt Wellicht kunt u voor 2019 bepaalde geplande activiteiten nog naar voren halen, zodat u op deze diensten nog 3% btw kunt besparen. Uitbreiding btw-sportvrijstelling De btw-sportvrijstelling wordt in 2019 uitgebreid. Tot nu toe geldt de vrijstelling alleen voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening van sportorganisaties aan hun leden. Vanaf 2019 zal de vrijstelling ook gelden voor diensten aan niet-leden. Verder wordt de vrijstelling uitgebreid naar de diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding. In alle gevallen blijft de vrijstelling beperkt tot niet-winstbeogende orga- nisaties. Zodoende blijft de commerciële exploitatie van een sportaccommodatie (denk aan sportscholen) belast met 6% (vanaf 2019: 9%) btw. Met de uitbreiding van de sportvrijstelling komt tevens het recht op aftrek van in rekening gebrachte btw voor ge- meenten en sportverenigingen en -stichtingen te verval- len. Het Belastingplan 2019 voorziet echter in een ruime overgangsregeling. Bovendien komt er vanaf 2019 een subsidieregeling voor sportverenigingen en gemeenten die door de verruiming van de sportvrijstelling financieel nadeel leiden. Ruime overgangsregeling Sportorganisaties en gemeenten die op basis van de huidi- ge regels een sportaccommodatie btw belast ter beschik- king stellen en alleen door de verruiming van de sportvrij- stelling per 1 januari 2019 binnen de sportvrijstelling vallen, hoeven op basis van de voorgestelde overgangsregeling de in aftrek gebrachte btw niet te herzien (lees: terug te betalen). Ook voor sportaccommodaties waarvan de bouw al vóór 1 januari 2019 is gestart maar pas na die datum worden opgeleverd en in gebruik genomen, kan de btw op de bouwtermijnen volgens het overgangsrecht toch nog volledig in aftrek worden genomen, mits de aftrek op basis van de huidige regels is toegestaan. Btw-verhoging gaat u voelen in uw portemonnee

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=