De Smet Accountants - Nieuwsbrief - September 2019

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 2 April 2019 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 4 September 2019 JJ Voorstel voor nieuwe regeling voor bedrijfsschuldensanering De Nederlandse wet kent momenteel geen rege- ling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Daardoor kan een onderhands schuldsaneringsak- koord alleen tot stand komenmet instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders. Eén schuldei- ser of aandeelhouder die dwarsligt, en de onderne- ming kan alsnog failliet gaan. Of een onevenredig zware last komt te liggen bij degenen die wel wil- lenmeewerken. Omde sanering van bedrijfsschul- den te verbeteren heeft deMinister voor Rechtsbe- scherming een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De regeling in dit wetsvoorstel maakt deel uit van het Programma ‘Herijking Fail- lissementsrecht’. Het wetsvoorstel versterkt het minnelijk schuldsanerings- en herstructurerings- traject. Daarnaast houdt de voorgestelde regeling de mogelijkheid open van een dwangakkoord als ‘uiterste redmiddel’. JJ Recordaantal verdachte financiële transacties in Nederland In 2018 kreeg de FIU-Nederland ruim 750.000 mel- dingen van ongebruikelijke transacties, zo blijkt uit haar jaaroverzicht. Een aanzienlijk deel van die meldingen vloeit voort uit de wettelijke verplich- ting tot het melden van transacties van of naar een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is in een staat die is aangewezen als een hoog risicoland. Aan de hand van analyse en onderzoek werden 57.950 transacties verdacht verklaard. Deze trans- acties vertegenwoordigden een totale waarde van € 9.5 miljard. Dit bedrag is verreweg het hoogste bedrag sinds de oprichting van de FIU en haar voorganger in 1994. In 2018 zijn in totaal 8.514 dos- siers met verdachte transacties overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdien- sten. Een groot deel van de gemelde transacties had een grensoverschrijdend karakter. JJ Brexit definitief op 31 oktober 2019? De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk (VK), Boris John- son, heeft beloofd de brexit te realiseren vóór 31 oktober 2019. Hij wil de noodoplossing voor de Iers/Noord-Ierse grens (Irish backstop) schrappen uit het scheidingsakkoord met de EU. Ook wil hij wachten met het betalen van de ‘afscheidsbijdrage’ van het VK aan de EU om zo een extra middel voor de onderhandelingen te hebben. Of de EU dit allemaal accepteert, is nog maar de vraag. Johnson stelt echter dat een no-deal brexit ook tot de mogelijkheden behoort. Brexit definitief op 31 oktober 2019.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=