De Smet Accountants - Nieuwsbrief december 2019

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 2 April 2019 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 6 December 2019 JJ Enig aandeelhouder kan straf krijgen voor Wwft-schending bv Belastingadvieskantoren zijn instellingen die vallen onder verplichtingen van de Wet ter voor- koming van witwassen en financieren van terro- risme (Wwft). Tot deze verplichtingen behoren de plicht om ongebruikelijke transacties te mel- den, een cliëntenonderzoek te doen en de cliën- tengegevens op een toegankelijke wijze vast te leggen en te bewaren. Wordt het belastingadvies- kantoor gedreven in de vorm van een bv waarvan één persoon (indirect) de enig aandeelhouder en bestuurder is? Dan is deze persoon te vereenzelvi- gen met de bv. Het Openbaar Ministerie kan dan deze aandeelhouder-bestuurder bestraf- fen voor het niet-nakomen vanWwft-ver- plichtingen door de bv. Zelfs als deze schending parallel loopt met fiscale ver- grijpboeten waarvoor de fiscus een boete mag opleggen. JJ Voorstel verhoging proceskostenvergoeding Er is een internetconsultatie gestart over de voor- genomen wijzigingen in de proceskostenvergoe- dingen voor burgers die gelijk krijgen bij de bestuursrechter. Een van de voorstellen betreft een verhoging van 40% van het bedrag aan forfai- taire vergoeding voor de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in (hoger) beroep. Daarnaast vindt een aanvulling plaats van de bevoegdheid van de rechter om af te wijken van een forfaitaire proceskostenvergoe- ding. De rechter krijgt een meer toegespitste bevoegdheid tot toekenning van een bovenforfai- taire vergoeding als het gedrag van het bestuurs- orgaan dat rechtvaardigt. De internetconsultatie loopt tot 1 december 2019. JJ Bij volledige schuldbetaling moet fiscus meewerken De Belastingdienst heeft als beleid dat een min- nelijke schuldsaneringsregeling hooguit 36 maanden duurt. Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak bepaald dat de Belasting- dienst niet altijd aan deze termijn mag vasthou- den. Als de schuldenaar een voorstel doet om al zijn schuldeisers volledig te betalen, kan een ver- lenging van het traject naar 60 maanden nodig zijn. Omdat de Belastingdienst zijn gehele vorde- ring krijgt uitgekeerd, hoeft de schuldeiser geen rekening te houden met eventuele preferente vor- deringen van de fiscus, zo oordeelt de rechtbank. Voorstel verhoging proceskostenvergoeding.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=