De Smet Accountants - Nieuwsbrief februari 2020

BRIEF NIEUWS Nummer 1 Februari 2020 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] Met ingang van 1 januari 2020 kent box 1 in de inkomstenbelasting nog maar twee schijven voor belastingplichtigen die tevens alle premies volksverzekeringen moeten betalen. Deze belastingplichtigen betalen 37,35% aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (IB/PVV) over hun inkomen tot en met € 68.507. Voor zover het inkomen hoger is, valt het onder een tarief van 49,5%. AOW-gerechtigden betalen over hun inkomen tot en met € 34.712 19,45% IB/PVV. J Fiscaal Meewerkbeloning moet meer zijn dan vrijwilligersvergoeding 2 Non-gebruik niet aan belast gebruik toerekenbaar 4 Nieuw btw-identificatienummer in gebruik 5 Kabinet schuift veranderingen eigenwoningregeling door  6 � Overig nieuws Normaal vermogensbeheer kan veel tijd kosten  7 Verschoningsrecht van advocaten kent grens 8 Twee/drie schijven in box 1 Ondernemers hebben effectief gezien te maken met een lager tarief. Op hun winst uit onderneming mogen zij immers de MKB-winstvrij- stelling van 14% toe- passen. J Ook boete vanwege strafbeschikking niet onbelast te vergoeden Als een werknemer een geldboete krijgt opge­ legd door een strafrechter of een bestuurlijke boete moet betalen, kan zijn werkgever deze boete niet onbelast vergoeden. Deze regeling bestaat al lang, maar is nu uitgebreid met de boete die een werknemer als gevolg van een strafbeschikking moet betalen. Het Openbaar Een werknemer die het niet eens is met een strafbeschikking, heeft 14 dagen de tijd daar- tegen in verzet te gaan. Ministerie kan iemand een strafbeschikking uitreiken als deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Tenzij een werknemer in verzet gaat tegen een strafbeschikking, komt de straf­ rechter er niet aan te pas. Buitenlandse boetes die zijn te vergelijken met bestuurlijke boetes of boetes die door de strafrechter of per strafbe­ schikking zijn opgelegd, zijn evenmin onbelast te vergoeden. Twee/drie schijven in box 1.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=