De Smet Accountants - Nieuwsbrief - April 2020

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 2 April 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 1 Februari 20 J COVID-19: Overheid helpt met financiering vanwege coronacrisis De overheid neemt aanvullende maatregelen omondernemers te onder- steunen in verbandmet de coronacrisis. Zo kunnen ondernemers extra financiering krijgen via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO- regeling). Ook komen er specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Daarnaast vindt een verlaging plaats van de premie voor de verruimde regeling BorgstellingMidden- en Kleinbedrijf (BMKB). Bovendien gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van € 12 miljard. Daarnaast is het de bedoeling dat meer bedrij- ven een eenmalige gift ontvangen. Deze gift moet dienen als tegemoet- koming voor de gevolgen vanmaatregelen die het kabinet neemt omhet coronavirus te bestrijden. Het kabinet streeft er naar omdeze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Beroepsorganisaties merken wel op dat het kabinet blijft vasthouden aan het systeem op basis van SBI-codes. Daardoor kunnen nog steeds ondernemers buiten de boot vallen. maanden aan tot een bepaald normbedrag. Deze aanvulling is een gift; de ondernemer hoeft deze niet terug te betalen. Daarnaast kunnen onderne- mers die door de coronacrisis in liquiditeitsproble- men komen, een lening voor bedrijfskapitaal aan- vragen. Deze lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%met een looptijd van drie jaar. Tot januari 2021 hoeft de ondernemer niet af te lossen. De Tozo geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. J Oplichters doen zich voor als de Belastingdienst De politie Oost-Nederlandwaarschuwt onderne- mers, vooral bedrijven in de agrarische sector, dat oplichters actief zijn die zich voordoen als de Belas- tingdienst. De oplichters vertellen de ondernemer dat hij nog btw en een boetemoet betalen en die bedragen direct moet overmaken. Zij beloven de boete dan terug te storten. Het valt de politie op dat in veel zaken de beller veel correcte informatie heeft over het slachtoffer. Daarnaast legt de beller rustig en duidelijk uit waaromhij belt. Ook noemt hij de eventuele gevolgen als de ondernemer niet betaalt. Vaak beweert de beller dat de fiscus een deurwaarder inschakelt omde openstaande reke- ning alsnog te voldoen. Als de ondernemer betaalt, gaat het geld inwerkelijkheid naar iemand die zijn rekening tegen betaling beschikbaar stelt voor cri- minele activiteiten. De Belastingdienst vraagt nooit telefonisch, per e-mail of via sms geld over te maken. De zelfstandig onder- nemer moet achteraf controleren of zijn ver- wachtingen juist waren. Is dat niet het geval, dan moet hij dit doorgeven aan de gemeente. J COVID-19: Nieuwe tijdelijke maatregel ingevoerd voor zelfstandigen Zelfstandige ondernemers kunnen in verbandmet de coronacrisis onder voorwaarden een beroep doen op de nieuwe Tijdelijke Overbruggingsrege- ling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De Tozo bestaat uit twee voorzieningen: inkomensonder- steuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Om inkomensondersteuning te ontvangen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen door de coronacrisis de komende drie maanden onder het sociaal minimumblijft. De gemeente vult dan zijn inkomenmaximaal drie Nieuwe tijdelijke maatregel ingevoerd voor zelfstandigen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=