De Smet Accountants - Nieuwsbrief juli 2020

BRIEF NIEUWS Nummer 3 Juli 2020 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] J Fiscaal COVID-19: Fiscus accepteert betalings- pauze van hypotheekrente en aflossing 2 Vergrijpboete ook mogelijk als fiscus geen schade lijdt 2 Heffingsrecht pensioen hangt af van betalingsmoment 3 Fiscus mag geen kostenvergoeding eisen voor valse aangifte 7 � Overig nieuws Payrollbedrijf vraagt zelf ontslag aan bij problemen inlener 8 Heel het dossier kan strafmaat bepalen 8 Uitleg over KIA-verdeling bij samenwerkingsverband Dit arrest is in principe gericht op samenwer­ kingsverbanden zonder buitenvennootschappe­ lijke investeringen. Een vennoot met buitenven­ nootschappelijke investeringen dient deze investeringen mee te nemen in de bereke­ ning van zijn investe­ ringsaftrek. De Hoge Raad heeft in een aantal arresten uitgelegd hoe de kleinschaligheidsinvesterings­ aftrek (KIA) te berekenen en verdelen. Het gaat om de situatie waarin het totaal aan investe- ringen tot het maximale vaste bedrag in de tabel leidt. In dat geval moeten de vennoten in beginsel de totale aftrek onderling verdelen. Hoewel de wettekst hierin niet helemaal duidelijk is, sluit deze verdeling het beste aan bij de wetssystematiek. De Hoge Raad verwerpt daarmee de mogelijkheid dat iedere vennoot de maximale KIA kan claimen bij een totaal investerings- bedrag dat valt in de bandbreedte voor dat maximum. J Innovatiebox mogelijk minder voordelig in 2021 Momenteel worden de opbrengsten uit een imma- terieel activumdat in de zogeheten innovatiebox is ondergebracht effectief gezien belast tegen in beginsel 7%. De Staatssecretarissen van Financiën willen dit effectieve tarief verhogen naar 9%. Zij hebben de Eerste Kamer en de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij deze verhoging willen opne- men in het pakket Belastingplan 2021. Het lage tarief van de innovatiebox is pas van toepassing wan­ neer de aanloopkosten van de desbetreffende activa als het ware zijn ingelopen. Uitleg over KIA-verdeling bij samenwerkingsverband.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=