De Smet Accountants - Nieuwsbrief september 2020

BRIEF NIEUWS Nummer 4 September 2020 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] J Fiscaal Tweede Kamer ontvangt voorstel tot coronawet 1 Subsidiepot voor elektrische auto’s na acht dagen al op 3 Geërfd ODV-recht niet te gebruiken voor eigen lijfrente 3 Verkoop deelneming maakt onzake- lijke schuld niet zakelijk 4 Incidenteel woon-werkverkeer thuiswerker is privégebruik 4 � Overig nieuws NOW 2.0-regeling is nu aan te vragen 7 Eerder inzet niet-EER werknemers door innovatieve startup? 8 J Financiën ontwikkelt toolbox Doenvermogen Een paar jaar geleden wees een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid de overheid op het belang van zogeheten ‘doenver- mogen’ bij burgers. De Raad doelde daarbij op ver- mogens zoals een doel stellen en een planmaken, in actie komen en volhouden. De Staatssecretaris- sen van Financiën willen dat het doenvermogen structureel een rol gaat spelen in het proces van (fiscale) wet- en regelgeving. Daarom laten zij een toolbox Doenvermogen ontwikkelen. Deze tool- box omvat methoden als gedragsanalyses, stake- holdersonderzoeken, internetconsultaties en enquêtes en interviews. De wetgever zal moeten toetsen in welke mate eenmaatregel acties van burgers vergt met speciale aandacht voor kwets- bare groepen. Tweede Kamer ontvangt voorstel tot coronawet Het kabinet heeft op 13 juli 2020 het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zijn de coronamaatregelen vastgelegd. Deze tijdelijke wet, ook wel aangeduid onder de naam coronawet, vervangt de noodverorde- ningen waarin de huidige coronamaatregelen zijn vastgelegd. Het kabinet krijgt met de coronawet geen nieuwe bevoegdheden, het parlement wel. Op lokaal niveau krijgen gemeen- teraden eveneens meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen. Handhaving bij men- sen thuis is echter niet aan de orde. En coro- naboetes leiden niet langer tot een weige- ring van de verklaring omtrent gedrag (VOG). Doenvermogen wordt ook een vast onderdeel van de internetconsul- taties. Tweede Kamer otnvangt voorstel tot Coronawet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=