De Smet Accountants - Nieuwsbrief special Eindejaartips 2020

BRIEF NIEUWS [ INHOUD ] J Tips voor particulieren 1 Doe inhaalaflossing in 2020 1 Plan de aankoop van uw starterswoning 2 Vraag vóór 1 januari 2021 om teruggaaf over 2015 3 Sluit vóór 2021 samenlevingscontract 4 Aandachtspunten 5 J Tips voor ondernemers 5 Plan uw investering zorgvuldig 5 J Let op einde overgangsrecht Brexit! 8 Nummer 5 Eindejaartips 2020 [ SPECIAL ] [SPECIAL] [ 1 ] Eindejaarstips 2020 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Vaak betekent dit: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar, of juist bepaalde hande- lingen uitstellen tot na de jaarwisseling. Onze eindejaarstips helpen u daarbij. Let op, sommige tips zijn gebaseerd op nog aan te nemen wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2021. Tips voor particulieren Doe inhaalaflossing in 2020 Onder bepaalde omstandigheden is het voordelig omuw eigenwoningschuld (gedeel- telijk) af te lossen. Hebt u bijvoorbeeld nog een gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek met een vrij hoge rente? En houdt u daarnaast belast vermogen in box 3 aan, dat u niet per se in liquide vormhoeft te hebben? In dat geval is aflossenwaarschijnlijk interes- sant als het rendement op het box 3-vermogen lager is danwat u netto aan hypotheek- rente betaalt. Informeer bij uwhypotheekverstrekker hoeveel u boetevrij kunt aflos- sen. Vaak is dat maximaal 10%van het (openstaande) hypotheekbedrag per jaar. Als u vóór 1 januari 2021 aflost, behaalt u daarnaast een box 3-voordeel. Let op! Hebt u in 2020 geen eigenwoning- schuld? Of een eigenwoningschuld die minder bedraagt dan het eigenwoningforfait? Dan krijgt u een aftrek. Aanvankelijk was die aftrek het eigenwoningforfait of het positieve verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten eigen woning. Het resultaat was dat het inkomen uit eigen woning per saldo nihil was. Sinds 2019 is die aftrek beperkt. In 2020 is daardoor 6,67% van het verschil tussen eigenwoningforfait en aftrek- bare kosten eigen woning belast. In de komende jaren zal de fiscus steeds 3,33% van het saldo als inkomen bijtellen. In 2021 zal daardoor 10% van het positieve verschil tussen eigenwoningforfait en aftrekbare kosten belast zijn als inkomen in box 1. Schenk nog vóór 1 januari 2021 aan uw kinderen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=