De Smet Accountants - Nieuwsbrief special Eindejaartips 2020

Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ 8 ] [SPECIAL] Stel investeringskorting veilig Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) te willen invoeren. Onder de BIK kunnen onderne- mers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Demaatre- zijn. Bovendienmoet u regelmatig goederen uit niet-EU-landen importeren. Ook dient u een aparte administratie te voerenwaaruit de bij import ver- schuldigde btwblijkt. Ten slottemoet umaande- lijks of per kwartaal btw-aangiften indienen. Vanaf 1 januari 2021 mag een werkgever in prin- cipe de scholingskosten van een (bijna) ex-werk- nemer vergoeden, zonder dat deze ex-werknemer daarover inkomstenbelasting moet betalen. De ex-werknemer moet de opleiding of studie volgen voor een toekomstig beroep. Hij mag de opleiding of studie niet volgen vanwege persoonlijke rede- nen, zoals een hobby. Deze scholingskostenver- goeding mag bovendien niet meer dan 30% hoger zijn dan de scholingskostenvergoeding die de werkgever in vergelijkbare gevallen toekent. Werkgevers kunnen nu al de scholingskosten van huidige werknemers aanwijzen als eindhef- fingsloon. Deze aanwijzing gaat niet ten koste van de vrije ruimte, want voor scholingskosten geldt een gerichte vrijstelling. De scholing moet wel bestaan uit het onderhouden en/of verbete- ren van kennis en vaardigheden omde huidige dienstbetrekking te vervullen. [ SPECIAL ] Nummer 5 Eindejaartips 2020 Let op einde overgangsrecht Brexit! Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de EU. Maar tot en met 31 december 2020 geldt nog wel overgangsrecht waardoor de regels voor het terugvragen van in het VK betaalde btwhetzelfde blijven. Men kan dus via het portal van de Belastingdienst in het VK betaalde btw terugvragen. Vanaf 1 januari 2021 moet eenNederlandse ondernemer zichmogelijk rechtstreeks aanmelden bij de belastingdienst in het VK omde btw terug te kunnen vragen. Vraag artikel 23-vergunning aan Als u veel zakendoet met ondernemers uit het Ver- enigd Koninkrijk (VK), moet u zich voorbereiden op het einde van het overgangsrecht. Het is goedmoge- lijk dat u vanaf 1 januari 2021 bij invoer uit het VK btw verschuldigd bent. Beschikt u over een artikel 23-vergunning, danmag u de btwbij invoer in uw aangifte omzetbelasting verwerken. Per saldo hoeft u zo niets te betalen voor de invoer van producten uit het VK.Wilt u een artikel 23-vergunning aanvra- gen? Danmoet u inNederlandwonen of gevestigd gel heeft een budgettair belang van ongeveer € 2 miljard. De BIK is een crisismaatregel en heeft dus een tijdelijk karakter. Na afloop van de BIK zal het kabinet de budgettaire ruimte gebruiken voor een nader te bepalenmaatregel met hetzelfde doel (het verlagen vanwerkgeverskosten). Let op! Handelt u regelmatig met ondernemers uit het VK? Dan heeft u per 1 januari 2021 ook een Economic Ope- rators Registration and Identification- nummer (EORI- nummer) nodig. Het is raadzaam alvast na te gaan wat uw EORI-nummer is. Zo kunnen uw transacties ook na 1 januari 2021 blij- ven doorgaan. Let op einde overgangsrecht Brexit.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=