De Smet Accountants - Nieuwsbrief Februari 2021

BRIEF NIEUWS Nummer 1 Februari 2021 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] J Fiscaal Wijzigingen uitstelregeling belastingconsulenten 1 Uitbreiding lening aan bv zoon is niet altijd schenking 2 VSO mag niet extra geheim zijn 3 Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie online 5 Pas in 2023 afkoop ineens van pensioen gefaciliteerd 6 � Overig nieuws Harde peildatum loongegevens voor NOW 2.0 7 Werkplek niet coronaproof? Loon doorbetalen! 8 Wijzigingen uitstelregeling belastingconsulenten De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen in de uitstelregeling belastingconsulenten (beconregeling) aangekondigd. In plaats van bijzonder of incidenteel uitstel moeten belasting- adviseurs voor het belastingjaar 2020 gemotiveerd aanvullend uitstel aanvragen. Verder is het mogelijk om klanten digitaal af te melden, mits het softwarepakket hiervoor geschikt is. Afmelden op papier blijft eveneens mogelijk. De fiscus verwacht dat de belastingadviseur voldoet aan het inleverschema. Aan de hand van het Service Bericht Uitstel (SBU) dient men zelf de tijdige indiening van aangiften te controleren. Deze wijzigingen gaan in per maart 2021. De gegevens over de belastingjaren 2019 en 2020 koppelt de fiscus gezamenlijk terug in één SBU. De Belas- tingdienst biedt 2018 ongewijzigd als apart bericht aan. J Ondanks uitworp aangifte is verliesbeschikking te herzien Het kan gebeuren dat een aangifte vennoot- schapsbelasting vanwege een specifiek risico wordt uitgeworpen. In die situatie moet de Belastingdienst het risico dat samenhangt met de uitworpreden goed controleren. Als de aan- gifte voor de rest er goed verzorgd uitziet, kan de inspecteur in principe volstaan met het contro- leren van dat risico. Stel nu dat de aangifte naderhand toch een ander soort onjuistheid blijkt te bevatten. En door deze onjuistheid heeft de fiscus een verliesvaststellingsbeschik- king op een verkeerd bedrag gesteld. In dat geval is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen sprake van een ambtelijk verzuim. De inspec- teur beschikt over een nieuw feit en mag de ver- liesvaststellingsbeschikking herzien. Een voorbeeld van een speciale uitworpreden is het invullen van het Model voorkoming dubbele belasting. Wijzigingen uitstelregeling belastinconsulenten.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=