De Smet Accountants - Nieuwsbrief Februari 2021

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 3 Juli 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 1 Februari 2021 J Werkplek niet coronaproof? Loon doorbetalen! Een zaak voor Rechtbank Limburg maakt duide- lijk dat werkgevers voldoende COVID-19-maatre- gelenmoeten nemen als zij hun werknemers ver- bieden thuis te werken. Dit geldt des te meer als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep behoort. Dit was ook het geval voor de rechtbank. Een bv vond dat zij voldoende maatregelen had genomen omde werkplek veilig te maken voor een baliemedewerkster met chronisch hartfalen. De vrouw en de bedrijfsarts dachten daar anders over. Omdat de werkplek niet veilig was en de bv geen thuiswerk aanbood, bleef de vrouw thuis. De rechtbank oordeelde dat de werkgever het loon van de vrouwmoest doorbetalen. In dit geval had de werkgever de balie voorzien van een spatscherm en elke ochtend en namiddag onder meer de balie, de toetsenborden en de muizen laten reinigen. Maar het spatscherm schermde de balie slechts gedeel- telijk af. Bovendien ontbraken desinfectie- mogelijkheden en afgeschermde loop- routes. J Chaos door grenscontroles na Brexit Britse bedrijven slaan alarm als gevolg van de chaos in de exporthandel. De oorzaak van deze chaos zou de enorme hoeveelheid aan nieuwe regels door de Brexit zijn. Handelaren beweren tegen allerlei kosten aan te lopen voor de uitvoer van goederen naar Europa. De administratieve rompslomp en grenscontroles zouden voor de detailhandel zo’n € 3,3 miljard extra kosten opleve- ren. Goederen en etenswaren kunnen daardoor duurder worden. Britse brancheorganisaties wij- ten dit aan de overhaaste deal. Ook vanuit Europese zijde vragen bedrij- ven om een aanpas- singsperiode. Zo hopen zij tijd te krijgen om de regels in het 1.200 pagina’s tellende handelsver- drag te begrijpen en te implementeren. J Geldigheid UBO-register onder vuur De belangenorganisatie Privacy First heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen omhet recent ingevoerde UBO-register buitenwerking te stellen. Privacy First stelt grote bezwaren te hebben tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5miljoenNederlandse entiteiten sinds eind sep- tember 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s). Deze infor- matie is in beginsel openbaar toegankelijk. Het UBO-register is namelijk gekoppeld aan het Han- delsregister van de Kamer vanKoophandel. Pri- vacy First vindt deze schending van privacy dispro- portioneel. Daaromvordert zij dat de rechter de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd, ongeldig verklaart. Het desbetreffende kort geding dient op 25 februari om12.00 uur bij de Rechtbank DenHaag. Afscherming van informatie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daarbij kan men denken aan personen die worden beveiligd of die onder curatele zijn gesteld. Chaos door grenscontroles na Brexit.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=