De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Nummer 3 - juli 2021

BRIEF NIEUWS Nummer 3 Juli 2021 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] J Fiscaal Handreiking verwerking vakantiebijslag 2 Nieuwe OSS-systeem staat niet open voor FE btw 2 Grens excessief lenen gaat voor partners samen gelden 3 Spelen met tenaamstelling geen garantie aftrek voorbelasting 4 � Overig nieuws Kwart van NOW 1-bezwaren toegewezen 7 Nieuwe regeling subsidie financiering vaste lasten starter 8 BIK met terugwerkende kracht ingetrokken Om de coronacrisis te bestrijden heeft de regering per 1 januari 2021 een nieuwe regeling ingevoerd, de baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK was een afdrachtverminde- ring van de loonbelasting. De BIK zou 3,9% van de investeringen bedragen voor zover de werkgever voor maximaal € 5 miljoen per kalenderjaar in nieuwe bedrijfsmiddelen investeerde. Voor zover de investeringen het bedrag van € 5 miljoen overschreden, zou de BIK 1,8% bedragen. Uit een informeel overleg met de Europese Commissie blijkt echter dat de kans bestaat dat de BIK ongeoorloofde staatssteun is. Daaromwordt de BIK-regeling met terugwer- kende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Ter compensatie van het verlies van de BIK stelt het kabinet voor om de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen. Deze verla- ging gaat wellicht in per 1 augustus 2021. J Fiscus moet werkzaamheden dga bewijzen Als een dga niet zijn aangifte inkomstenbelasting correct indient maar in beroep gaat tegen de aan- slag die de inspecteur oplegt, geldt een omkering van de bewijslast. Maar ook dan moet de fiscus een redelijke schatting hebben gemaakt. Dat betekent dat de inspecteur aannemelijk moet maken dat een dga voor al zijn bv’s werkzaamhe- den heeft verricht, als dat het uitgangspunt was bij de berekening van het gebruikelijk loon. Is een aandeelhouder geen bestuurder van een bv? En is de inschrijving van deze bv bij de Kamer van Koophandel doorgehaald? Dan is niet aannemelijk dat de aandeelhouder werkzaamheden voor deze bv heeft verricht. BIK met terugwerkende kracht ingetrokken.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=