De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Nummer 3 - juli 2021

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 3 Juli 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 3 Juli 2021 J Nieuwe regeling subsidie financiering vaste lasten starter De Regeling subsidie financiering vaste lasten star- tendeMKB-ondernemingen COVID-19 is gepubli- ceerd en op 29mei 2021 inwerking getreden. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer vanKoophan- del kunnen sinds 31mei een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een ander vestigingsadres dan hunwoonadres. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 30%omzetver- lies hadden ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 een aanvraag voor subsidie doen. De maximale subsidie bedraagt € 124.999. J SER bepleit beperking van inzet oproepkrachten De werkgeversorganisaties en vakbonden hebben binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) over- eenstemming bereikt. De sociale partners stellen dat de nulurencontracten, die veel in gebruik zijn bij de horeca en in de detailhandel, moeten ver- dwijnen. In plaats daarvoor moeten werknemers een contract krijgen voor een vast aantal uren. Dat aantal is gebaseerd op hoeveel uur men in een kwartaal doorgaans werkt. Voor studenten en scholierenmoet een nieuwe contractvormkomen, die lijkt op het nulurencontract. Daarnaast moeten mensen eerder een vast contract krijgen. Werkge- vers moeten na maximaal drie jaar van tijdelijke contracten een vast contract aanbieden. Nu gelden in sommige cao’s nog uitzonderingen, maar die zijn straks niet meer toegestaan. De sociale part- ners leggen hun aanbevelingen als advies voor bij de vorming van een nieuw kabinet. Werkgevers zullen uitzendkrachten straks alleen nog inzetten bij ziekte en in piekperiodes. Uitzendkrach- ten mogen minder lang werken voor dezelfde opdracht- gever. Namelijk drie jaar in plaats van de huidige vijf jaar. Werkgevers mogen uitzendkrachten nu nog bin- nen anderhalf jaar van de ene op de andere dag op straat zetten. Die periode wordt verkort naar één jaar. Deze subsidie is vrijge- steld van belastinghef- fing. J Minder snel derdenverklaring nodig voor NOW Werkgevers die een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben onder voorwaarden een derden- verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig. Dit is nu het geval bij een voorschot van € 20.000 tot € 100.000. En bij een definitief vastge- stelde subsidie van € 25.000 tot € 125.000. De minister van Sociale Zaken enWerkgelegenheid meldt dat voor de NOW 3 en NOW 4 dit drempel- bedrag wordt verhoogd naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidie- bedrag. Door het verhogen van het drempelbe- drag is er minder snel een derdenverklaring nodig. Dit biedt dus een significante lastenver- lichting, aldus de minister. De bovengrens van € 125.000 blijft. Deze grens geldt voor de NOW3 en 4 ook voor het voorschotbedrag. De grens voor een accountantsverkla- ring bij het voorschot- bedrag voor de NOW 1 en 2 ligt op € 100.000. Voor de NOW3 en 4 ontstaat dus één uniforme grens voor de derden- verklaring: van € 40.000 tot € 125.000. Minder snel derdenverklaring nodig voor NOW.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=