De Smet Accountants - Nieuwsbrief - september 2021

BRIEF NIEUWS Nummer 4 September 2021 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] J Fiscaal Werknemer die sleutels inlevert, heeft geen auto van de zaak 2 Zelf autokostenforfait verzinnen levert boete op 3 Waardeer pand pas na leegstand af naar lagere bedrijfswaarde 4 Afschaffing scholingsaftrek op 1 januari 2022 6 Gezonde maaltijd valt buiten gerichte vrijstellingen 6 � Overig nieuws Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat later in 7 Coronasteun ook bestemd voor schade door watersnood 8 Risico afzonderlijk aanslagen partners opleggen voor fiscus Stel dat fiscale partners gezamenlijk hun aangifte inkomstenbelasting indienen, maar dat de inspecteur ervoor kiest deze aangiftes afzonderlijk te behandelen. Bij het opleggen van de aanslag van de eerste partner betaalt de Belastingdienst heffingskortingen uit in de veronder- stelling dat de andere partner voldoende belasting is verschuldigd. Als bij het opleggen van de aanslag van de tweede partner blijkt dat ten onrechte heffingskortingen zijn betaald aan de eerste partner, zal de fiscus het teveel betaalde deel navorderen. Rechtbank Noord-Nederland heeft echter geoordeeld dat daarbij eenmatiging van de belastingrente wel op zijn plaats kan zijn. De rechtbank vindt namelijk dat het risico van het ten onrechte uitbetalen van de heffings- kortingen voortvloeit uit de keuze van de inspecteur omde aangiftes niet gezamenlijk te behandelen. Dat risico moet dan ook voor rekening van de Belastingdienst komen. De kans dat een part- ner ten onrechte heffingskortingen krijgt uitbetaald, is relatief groot als de andere partner in het desbetreffende jaar een (achterwaarts) te verrekenen verlies heeft geleden. J Belastingdienst wijzigt standpunt gebruikelijk loon Eerder dit jaar oordeelde rechtbank Gelderland al dat onder bepaalde omstandigheden het gebruikelijk loon van een dga is te stellen op een bedrag dat lager is dan het minimumloon. Dit oordeel botste met het standpunt van de Belastingdienst. Maar de fiscus is teruggeko- men op het standpunt dat het gebruikelijk loon op zijn minst gelijk moet zijn aan het wettelijk minimumloon. Het is wel zaak voor de dga of zijn bv om aanne- melijk te maken dat de omstandigheden zo’n laag gebruikelijk loon inder- daad rechtvaardigen. Risico afzonderlijk aanslagen partners opleggen voor fiscus.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=