De Smet Accountants - Special - Nummer 5 - Eindejaarstips 2021

[ 2 ] [SPECIAL] [ SPECIAL ] Nummer 5 Eindejaarstips 2021 Schenk nog vóór 1 januari 2022 aan uw kinderen Als u nog vóór 1 januari 2022 een schenking aan uw kinderen doet, kunnen zij gebruikmaken van de (jaarlijkse) vrijstelling van: • € 26.881 als het gaat om kinderen tussen 18 en 40 jaar waarbij men verzoekt om de toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; • € 55.996 als het gaat om kinderen tussen 18 en 40 jaar die het geschonken bedrag gebruiken voor de financiering van hun studie. Ook hierbij moet men verzoeken om de toepassing van een eenma- lige verhoging van de vrijstelling van schenkbelas- ting; • € 105.302 als het gaat om kinderen tussen 18 en 40 jaar die het geschonken bedrag gebruiken ten behoeve van een eigen woning en die verzoeken om de toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; • € 6.604 bij overige schenkingen aan kinderen. Een bedrag van € 1.000 is een eenmalige verho- ging, dus in 2022 zal de algemene vrijstelling naar verwachting lager zijn. Tip: U hoeft het bedrag van € 105.302 niet per definitie in één jaar te schenken. Het onbenutte deel mag u gespreid schen- ken in de volgende twee jaren. Deze twee jaren dienen wel direct te volgen op het eerstgenoemde kalen- derjaar. Houd er verder rekening mee dat de toepassing van de verhoogde vrijstel- ling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al de toepassing van een eenmalig verhoogde schenking plaats- vond. Bijzonderheden: • De dag van de veertigste verjaardag valt nog net binnen de leeftijds- grens. • Als het kind zelf buiten de leeftijdsgrenzen valt, terwijl zijn partner wel in die leeftijdscategorie valt, is de verhoogde vrijstelling in prin- cipe toch te benutten. • De Successiewet 1956 stelt pleegkinderen gelijk met kinderen. Uit- sluitend de pleegouder en eventueel zijn partner moeten dit pleegkind gedurende minstens vijf jaren voordat het de leeftijd van 21 jaar bereikt of gaat trouwen als een eigen kind onderhouden en opvoeden. • Voor kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van € 3.244, tenzij sprake is van een schenking ten behoeve van de eigen woning en aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Ook hierbij geldt dat een bedrag van € 1.000 van de vrijstelling een eenmalige verhoging is. Doe aanvullende schenking voor eigen woning kind Is vóór 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor een schenking van een ouder aan zijn kind tussen de 18 en 35 jaar toege- past? Maar heeft dat kind daarna geen verhoogde vrijstelling meer benut? Dan is in 2021 de ver- hoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning toe te passen. Omprecies te zijn gaat het om een aanvulling op de eerder genoten toege- paste verhoogde vrijstelling. De vrijstelling in 2021 bedraagt in dat geval namelijk nog maar € 29.115. Let op! Op het moment van de schenking ten behoeve van de eigen woning moet het begunstigde kind of des- noods zijn partner tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Verkoop hypotheekvrije eigen woning pas na 31 december 2021 Hebt u een woning die vrij is van hypotheek? En wilt u binnenkort deze woning verkopen zonder direct een nieuwe woning aan te kopen? Over- weeg dan om daarmee te wachten tot in 2022. Verkoopt u uw woning namelijk vóór 1 januari 2022, dan telt de ontvangen verkoopsommee in de grondslag van de vermogensrendements­ heffing van het jaar 2022 (peildatum 1 januari 2022). Door uw woning een paar dagen later te verkopen, bijvoorbeeld op 5 januari 2022, houdt u de koopsom in 2022 buiten box 3. Voorkom dat uw partner hypo- theekrenteaftrek misloopt Wie een woning met over- waarde verkoopt, bouwt daarmee zijn zogeheten eigenwoningreserve (EWR) op. Een EWR verlaagt de hypotheekschuld waar- over de rente aftrekbaar is. Onder de huidige wet gaat een EWR bij overlijden van de ene partner over naar de andere partner. Maar vanaf 2022 wordt de regeling rond de EWR hersteld naar situatie van vóór 2013. Dat betekent dat de EWR weer is gekoppeld aan de persoon van de belas- tingplichtige en bij overlijden van rechtswege komt te vervallen. Een EWR gaat daardoor nooit over op een andere belastingplichtige. Dit geldt eveneens voor de aflossingsstand. Een achterblij- vende partner wordt door deze wijzigingen niet onnodig geconfronteerd met het eigenwoning- verleden van zijn overleden fiscale partner.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=