De Smet Accountants - Special - Nummer 5 - Eindejaarstips 2021

Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ 8 ] [SPECIAL] [ SPECIAL ] Nummer 5 Eindejaarstips 2021 Herstructureer hybride lichaam Maakt u gebruik van buitenlandse samenwerkingsverbanden die in het land van vestiging fiscaal transparant zijn, maar voor de fiscale wetgeving van de staat van de participant zelf- standig belastingplichtig zijn? Dan werkt u met een zogeheten omgekeerd hybride lichaam. Vanaf de boekjaren die op of na 1 januari 2022 beginnen worden deze lichamen integraal bin- nenlands belastingplichtig in Neder- land, als ze in Nederland zijn gevestigd of als het samenwerkingsverband hier is aangegaan. Als de winst rechtstreeks belast is bij een participant in een staat die dat lichaam als transparant aan- merkt, zal de wet voorzien in een aftrekmogelijkheid. Als u deze ontwik- keling ongewenst acht, is het misschien beter om het samenwerkingsverband te herstructureren zodat de buitenlandse lichamen niet (integraal) in Nederland belast zijn. J Houd rekening met het OSS- systeem Sinds 1 juli 2021moet u als btw-onderne- mer btw afdragen in andere EU-lidstaten als de omzet van uw afstandsverkopen en digitale diensten aan consumenten uit andere EU-lidstatenmeer dan € 10.000 per jaar bedraagt. In het geval van een overschrijding van die grens kunt u via een nieuw systeem, het One-Stop-Shop- systeem (OSS-systeem), de verschuldigde buitenlandse btw aangeven. Via de OSS- aangifte verdeelt deNederlandse Belas- tingdienst de btw-opbrengsten over de landen die daar recht op hebben. Rapporteer kleine invoer in nieuwe I-OSS Sinds 1 juli 2021 kunt u als btw-onderne- mer goederen afkomstig uit niet-EU-lan- denmet eenwaarde vanmaximaal € 150 rapporteren in een invoer-OSS-aangifte (I-OSS). Daarbij is de invoer van goede- ren uit niet-EU-landen vrijgesteld van btw. Deze regeling geldt trouwens ook voor Noorse btw-ondernemers en niet- EUbtw-ondernemers met een vertegen- woordiger in de EU. Als u deelneemt aan de I-OSS-regeling, ontvangt u een speci- aal btw-identificatienummer. Dit num- mer dient u te verstrekken aan de douane voor de btw-vrijstelling van invoer. Loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel Werkgevers die werknemers in dienst hebben tegen (iets meer dan) het mini- mumloon, hebben recht op het lage-inkomensvoordeel. Het betreft werkne- mers die in 2021 tussen de € 10,48 (ondergrens) en € 13,12 verdienen. De tege- moetkoming bedraagt € 0,49 per uur per werknemer met een maximum van € 960. Uw werknemer moet minstens 1.248 verloonde uren per kalenderjaar hebben. Als uw werknemers voldoen aan de voorwaarden, betaalt het UWV het voordeel in de loop van 2022 aan u uit. Als een medewerker in aanmerking komt voor zowel een loonkostenvoordeel als een lage-inkomensvoordeel, wordt alleen de hoogste tegemoetkoming betaald. Zijn beide tegemoetkomingen even hoog, dan ontvangt u alleen het loonkostenvoordeel. Stel dat u twijfelt of een bepaalde werknemer wel meer dan 1.248 uur verloonde uren krijgt. Plan in dat geval die werknemer extra in. Op die manier komt uw bedrijf aan het minimumaantal uren. Houd rekening met het OSS-systeem.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=