Welkom

Welkom bij De Smet Accountants en Belastingadviseurs. Als kantoor zijn wij gespecialiseerd in de ondersteuning en advisering van het midden- en kleinbedrijf. Met een breed dienstenpakket bedienen we een brede doelgroep.

Klant centraal

Bij ons staat u als klant centraal. We willen u graag leren kennen. Zo kunnen we onze adviezen en diensten optimaal afstemmen op uw bedrijf of uw situatie. Kansen en mogelijkheden vinden we daarbij belangrijker dan beperkingen. Zie voor meer informatie ons kantoor

 

 

 

 

Actualiteiten

Als service voor u en onze klanten het laatste fiscale en financiele nieuws.

 

Belastingplan 2015: lastenverlichting op arbeid
16 sep | Het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingpakket bestaat dit jaar uitsluitend uit het Belastingplan 2015. Het wetsvoorstel Belastingplan 2015 bevat ditmaal ook de meer technische maatregelen die op 1 januari 2015 in werking moeten treden en die in voorgaande jaren werden opgenomen in een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Maatregelen waarvan het niet noodzakelijk is dat ze per 1 januari 2015 in werking treden, zijn vooruitgeschoven naar het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 dat in het voorjaar van 2015 zal worden ingediend. Een overweging bij een beperkt belastingpakket was dat de Belastingdienst gebaat is bij een jaar met relatief weinig wetgeving. Ook wordt rond Prinsjesdag een brief naar de Kamer gestuurd over de herziening van het belastingstelsel, een afzonderlijk wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen en het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen.  lees verder »
Een arbeidsrelatie beoordeeld
15 sep | In een procedure over de arbeidsrechtelijke positie van prostituees, een bijzondere categorie arbeidskrachten, geeft de Hoge Raad enkele algemeen geldende richtlijnen voor het beoordelen van een arbeidsrelatie. Daarmee is deze uitspraak toch voor een brede groep werkgevers interessant.  lees verder »
Geen verlenging verruimde schenkingsvrijstelling
11 sep | Staatssecretaris Wiebes heeft in de beantwoording van Kamervragen van de heer Bashir nog eens schriftelijk bevestigd dat de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling niet wordt verlengd. Half augustus gaf minister Dijsselbloem dit al aan nadat NVM-Makelaars, VNO_NCW, MKB Nederland en Netwerk Notarissen voor verlenging van de regeling hadden gepleit.  lees verder »