De Smet Accountants - FiscKwartaal(tje) - Oktober 2019

FIS KWARTAAL(TJE) 2. Terug naar inhoud ONDERNEMER Aan de slag met uw nieuwe btw-identificatienummer Sinds 10 oktober jl. stuurt de Belastingdienst eenmans- zaken het nieuwe btw-identificatienummer (het btw-id) dat vanaf 1 januari 2020 geldig is. Het is een persoonlijk, uniek nummer dat net als het huidige nummer bestaat uit: NL – negen cijfers – B – twee cijfers. Dit nummer vervangt het bestaande id-nummer, maar dan zonder dat daarin het burgerservicenummer (BSN) is verwerkt. Daardoor is het id-nummer minder gevoelig voor identiteitsfraude. Het nieuwe id-nummer moet u volgend jaar gebruiken voor al uw contacten met klanten en leveranciers. Zorg dat u uw facturen, website en andere communicatiemiddelen tijdig aanpast, zodat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-id kunt gebruiken. Ook is het van belang dat u het nieuwe id-nummer doorgeeft aan uw adviseur, zodat hij/zij dit kan aanpassen in zijn/haar software en administratie. Handel in de EU Drijft u ook handel in de Europese Unie? In dat geval is het nieuwe identificatienummer vanaf 1 januari 2020 te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (VIES). Dit is met name van belang voor de btw-teruggaaf uit andere EU-lidstaten. Hoe werkt dit? Voor de btw-teruggaaf uit andere EU-landen blijft u (of uw adviseur) inloggen met uw huidige gebruikersnaam op het portaal o p belastingdienst.nl/eubtw. U w huidige gebruikers- naam is uw omzetbelastingnummer met daarvoor ‘NL’. De Belastingdienst geeft uw nieuwe btw-id door aan de EU-belastingdiensten, waarbij u verzoekt om btw-teruggaaf. Tip Zorg dat u uw facturen, website en andere communicatie- middelen tijdig aanpast en informeer uw adviseur, zodat u vanaf 1 januari a.s. het nieuwe btw-id probleemloos kunt gebruiken. De Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt op 1 januari 2020. De nieuwe KOR wordt dan een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Dit is een vrij­ willige btw-vrijstelling zonder btw-aftrekrecht in plaats van een vermindering op de af te dragen btw. Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet lager dan € 20.000? In dat geval wordt u auto- matisch aangemeld voor de nieuwe KOR. Maar dat is niet in alle gevallen voordelig. Nieuwe KOR niet altijd voordelig Dat is bijvoorbeeld het geval als u nu meer btw in aftrek kunt brengen dan u in rekening brengt aan uw klanten of wanneer u afnemers heeft die belang hebben bij btw-aftrek. Ook is de nieuwe KOR nadelig als u heeft geïnvesteerd in onroerende en/of roerende zaken waarop wordt afgeschreven en waarvan na het jaar van aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. In die periode moet u aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en 1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van dat gedeelte van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u dat jaar belaste of vrijgestelde pres- taties verricht. Alleen voor zover u belaste prestaties heeft verricht, komt u voor btw-aftrek in aanmerking. Als u kiest voor toepassing van de nieuwe KOR wordt u geacht van btw te zijn vrijgesteld en heeft u geen btw-aftrekrecht. Blijkt uit de herzieningsberekening dat u meer dan € 500 te veel in aftrek heeft gebracht, dan moet u deze herzienings-btw aangeven op de btw-aangifte van het laatste tijdvak van het boekjaar. De terugbetaling van herzienings-btw kan dus aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen. ONDERNEMER Deadline nadert voor aan- of afmelden nieuwe KOR Tijdig aan- of afmelden Of u zich nu wilt aan- of juist afmelden voor de nieuwe KOR, doe dit in ieder geval uiterlijk vóór 20 november 2019. U kunt zich afmelden met het special e afmeld­ formulier v an de Belastingdienst. Meldt u zich niet tijdig af, dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR. Heeft u zich tijdig afgemeld, dan kunt u daarna 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR. Ook voor het aanmelden voor de nieuwe KOR is een speciaa l aanmeldformulier b eschikbaar. Aanmelden kan bijvoorbeeld ook interessant zijn voor stichtingen of ver- enigingen met geringe ondernemingsactiviteiten en een jaaromzet van minder dan € 20.000. Vanaf volgend jaar is de nieuwe KOR immers ook opengesteld voor rechts­ personen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=