De Smet Accountants - Nieuwsbrief December 2020

BRIEF NIEUWS Nummer 6 December 2020 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] J Fiscaal Teruggekomen dochter blijft derde voor uitzendregeling 2 Combinatie van bezit, beheer en tbs leidt tot FE btw 3 Nederland mag heffen over riant, maar oud Belgisch pensioen 5 Klant moet juist kentekenbewijs tijdens proefrit hebben  6 Fiscus moet zelf met kunsttaxateur komen 7 � Overig nieuws Voorwaarden NOW3 bekend 8 Fiscus moet schuldregeling studerend schuldenaar aanvaarden  8 De Hoge Raad is teruggekomen op zijn arrest van 10 juli 2015. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een buitenlands fonds geen recht had op teruggave van dividendbelasting. Zo’n fonds zou namelijk niet te vergelijken zijn met een Nederlandse fiscale beleggingsinstelling (fbi). Maar de Hoge Raad komt terug op dit arrest. Een buitenlands fonds is in principe wel vergelijkbaar met de fbi. Het niet teruggeven van Nederlandse dividendbelasting valt niet te rechtvaardigen door dwingende redenen van algemeen belang. Men kan de interne samen- hang van het Nederlandse belastingstelsel immers ook behouden met een andere, minder vergaande methode. Men moet daarom kijken of een buitenlands beleggingsfonds voldoet aan de voorwaarden van het regime voor fbi’s. Bij deze voorwaarden valt te denken aan eisen aan de aandeelhouders en het dooruitdelen van winst. Voldoet het buitenlandse fonds aan die voorwaarden? En betaalt het een bedrag dat gelijk is aan de belasting die de fbi moet inhouden op de winst die zij uitkeert aan haar participanten? Dan heeft het buitenlandse fonds recht op een teruggaaf van dividendbelasting met inachtneming van een vermindering (de vervangende betaling). De vervangende betaling is even hoog als de belasting die het buitenlandse fonds op door hem uitgekeerde winst zou moeten inhouden als het in Nederland was gevestigd. Daarvan dient men de tegemoetkoming wegens buiten Nederland door inhouding geheven belasting af te trekken. De vermindering met de vervangende betaling leidt echter niet tot een negatieve teruggaaf. Ten aanzien van de dooruitdelingseis gaat de Hoge Raad nog in op de volgende situatie waarin het buiten- landse beleggings- fonds de winst niet (volledig) uitkeert. Stel dat deze winst in die lidstaat wordt geacht te zijn uitge- keerd en als zodanig wordt belast op het niveau van de partici- pant. In deze situatie voldoet men ook aan de dooruitdelingseis, aldus de Hoge Raad. Teruggaaf dividendbelasting voor buitenlands beleggingsfonds Teruggaaf dividendbelasting voor buitenlands beleggingsfonds.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=