De Smet Accountants - Nieuwsbrief December 2020

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 3 Juli 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 6 December 2020 J Voorwaarden NOW3 bekend Op 28 augustus 2020 had het kabinet bekendge- maakt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) te ver- lengen. De voorwaarden en wijzigingen van de NOW3 zijn inmiddels in hoofdlijnen bekend gemaakt. Het beoogde tijdvak waarbinnenmen aanvragen kan doen voor de derde tranche van de NOW3 is 16 november tot enmet 13 december 2020. Het beoogde aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot enmet 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijd- vak 17 mei tot enmet 13 juni 2021. Deze regeling is met ingang van 10 oktober 2020 in werking getre- den. Zij vervalt met ingang van 1 septem- ber 2023. J Fiscus moet schuldregeling studerend schuldenaar aanvaarden Een recente zaak voor Rechtbank DenHaag maakte duidelijk dat de Belastingdienst niet altijd het onderste uit de kanmag eisen als het gaat om schuldregelingen. In deze zaak was de fiscus de enige schuldeiser die de aangeboden schuldrege- ling van een vrouw afwees. De rechtbank consta- teerde dat de vrouw bij de aanvaarding van de schuldregeling haar opleiding kon afronden. Ver- volgens zou zij intensief solliciteren. Daardoor bood de voorgestelde schuldregeling de schuldei- sers meer kans op een terugbetaling van hun vor- deringen dan de wettelijke schuldregeling. Daarom legde de rechtbank de inspecteur een dwangakkoord op. Ook als de schuldenaar het uiterste biedt wat men van hem redelijkerwijs kan vragen, moet de Belasting- dienst dit aanbod aanvaarden. J Ondernemersorganisaties bepleiten meer steunmaatregelen Werkgeversorganisatie VNO-NCWen ondernemingsorganisatieMKB- Nederland doen een oproep aan het kabinet omde steun voor bedrijven te verhogen. Dit is volgens hen nodig omondernemers de winter door te helpen. In ieder geval moet er een steviger tegemoetkoming van de vaste lasten komen voor gesloten sectoren (horeca). Ookmoet snel een uitke- ring en intensivering van de steun aan ondernemers in de evenementen- branche en cultuur plaatsvinden. Omdat er op het terrein van reizen waarschijnlijk nog verdere beperkingen komen, moet de overheidmet spoed een voucherbank opzetten. De belangenorganisaties menen dat zo is te voorkomen dat reisorganisaties in de financiële problemen komen doordat consumentenmassaal hun geld terugvragen. Tenslotte bepleiten de organisaties het voor een jaar buiten spel zetten van de hoge WW-premie voor tijdelijke krachten. Ondernemersorganisaties bepleiten meer steunmaatregelen.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=