De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Nummer 2 - mei 2021

Nummer 2 Mei 2021 [ FISCAAL ] [ 2 ] [FISCAAL] J Belastingdienst start steekproef schenk- en erfbelasting Wie onlangs een aangifte erfbelasting over 2018, 2019 of 2020 heeft ingediend, kan (na de zomer) een brief verwachten van het Experti- secentrum Schenk- en Erfbelasting. In deze brief verzoekt de Belas- tingdienst om extra informatie op te sturen. Bijvoorbeeld in de vorm van een toelichting en/of aanvullende documenten. De fiscus stuurt deze brieven ook rechtstreeks aan belastingplichtigen die zelf een aangifte erfbelasting hebben ingediend. De Belastingdienst selec- teert namelijk bij wijze van steekproef uit alle ingediende aangiften erfbelasting een aantal aangiften. Dat gebeurt volledig willekeurig. Door deze aangiften te beoordelen, hoopt de fiscus meer inzicht te krijgen in onderdelen die mis kunnen gaan in het aangifteproces. Daarnaast wil de Belastingdienst weten voor welke zaken een duide- lijkere uitleg noodzakelijk is. Blijkt uit de opgestuurde informatie dat de aangifte klopt, dan stuurt de inspecteur de definitieve aanslag(en) erfbelasting. Als hij van de aangifte afwijkt, stuurt hij een brief met een correctie. J Instemmen verlenging bezwaar verlengt redelijke termijn niet Stemt de belanghebbende in een bezwaar- en beroepsprocedure in met een verlenging van de beslistermijn op bezwaar? Dan is deze instem- ming voor de Hoge Raad geen bijzondere omstan- digheid die de redelijke termijn voor het bezwaarschrift verlengt. Als het in zo’n proce- dure komt tot een overschrijding van de redelijke termijn, heeft de belanghebbende dus gewoon recht op een immateriële schadevergoeding. Een belanghebbende kan ook recht hebben op een immateriële schadevergoeding als de belastingrechter zijn beroep ongegrond verklaart. J Gebruikelijk loon mag onder minimumloon komen Volgens een oud besluit (nr. CPP2000/3172M) was een lager loon dan een gebruikelijk loon onder bepaalde omstandigheden acceptabel. Maar dan moest de werkgever aannemelijk kun- nen maken dat de continuïteit van de bv gevaar liep bij het uitbetalen van een gebruikelijk loon. Dit besluit is al per 1 januari 2007 ingetrokken. Toch meent rechtbank Gelderland dat men nog steeds een beroep kan doen op een verzachting van de gebruikelijkloonregeling in vergelijkbare omstandigheden. Het ingetrokken besluit had namelijk volgens de rechtbank slechts een voor- lichtend karakter. In de desbetreffende zaak stond de rechtbank zelfs toe dat het gebruikelijk loon minder bedroeg dan het wettelijk mini- mumloon. Door de betaling van het loon over de eerste maanden van haar bestaan leed de bv namelijk al verlies. Verder speelde een rol dat de bv geen financiële buf- fers had omdat zij niet lang geleden was opgericht. J Onbelaste gemengde loonkosten zijn beperkt aftrekbaar Bepaalde kostenmet een gemengd karakter zijn beperkt aftrekbaar in de inkomsten- en vennoot- schapsbelasting. De hoofdregel is dat de gemengde kosten tot een vast bedrag van € 4.700 (bedrag 2021) niet aftrekbaar zijn. Maar de ondernemer kan ook ervoor kiezen omde aftrekbeperking te

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=