De Smet Accountants - Nieuwsbrief - september 2021

[ 8 ] [Overig nieuws] [ OVERIG NIEUWS ] Nummer 3 Juli 2020 Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. [ OVERIG NIEUWS ] G Num er 4 September 2021 J EC vraagt om Europese toezichthouder witwassen De Europese Commissie (EC) heeft een pakket wetsvoorstellen gepresenteerd waarmee zij wit- wassen en terrorismefinanciering hoopt aan te pakken. Zo stelt zij een verbod op contante zake- lijke betalingen van meer dan € 10.000 voor. Een onafhankelijke, nieuw op te richten autoriteit zal vanaf 2024 daarop toezicht moeten houden. De nieuwe toezichthouder krijgt onder andere de bevoegdheid banken en bedrijven te beboeten als ze de regels die witwaspraktijken moeten voorko- men schenden. Momenteel is het toezicht op de handhaving van antiwitwaswetgeving geregeld op nationaal niveau. Zo hebben de meeste EU- lidstaten al een plafond voor contante betalingen, maar de bedragen verschillen. De EC wil verder dat alle cryptomunten ook onder de nieuwe Europese anti-witwasregels gaan vallen. Dat betekent dat alle aanbieders hun klanten moeten identificeren, en moeten achterhalen en monito- ren waarom zij transacties willen doen. Ook zal een verbod komen op anonieme crypto wallets. J Aanpassing van SEBA vanwege langere levertijden Aanvankelijk moest de levering van een emissie- loze bedrijfsauto binnen vier maanden plaatsvin- den als de ondernemer de Subsidieregeling Emis- sieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) wilde benutten. Nu de levertijden van de meeste elektrische bedrijfs- auto’s langer blijken te zijn dan verwacht, is de subsidieregeling aangepast. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, moet de levering van de bedrijfsauto in 2021 nu binnen zeven maanden plaatsvinden. De periode van zeven maanden gaat in op de verzenddatum van de verleningsbe- schikking. Maar de tijdelijke verlenging geldt alleen als in 2021 subsidie is verleend. De verlengde levertermijn geldt voor zowel onderne- mers die al een positieve beslissing op hun subsidieaan- vraag hebben gekregen als nieuwe aanvragers aan wie in 2021 subsidie wordt verleend. In Nederland ligt een wetsvoorstel voor een plafond voor toege- stane cashbetalingen van € 3.000. J Coronasteun ook bestemd voor schade door watersnood Het kabinet heeft de watersnood in Limburg besproken. Demissionair premier Rutte ver- klaarde dat de steunmaatregelen voor onderne- mers die zijn getroffen door de coronacrisis ook van toepassing zijn op Limburgse ondernemers die zijn getroffen door de watersnood. De wetge- ving rond de steunmaatregelen omschrijven namelijk niet altijd wat de oorzaak van het omzetverlies moet zijn. De premier raadt getrof- fen ondernemers daarom aan hun geleden schade goed te documenteren. Naast die schadere- geling kan gebruik worden gemaakt van de steunfondsen die zijn opgericht voor de coronacrisis. Coronasteun ook bestemd voor schade door watersnood.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=