De Smet Accountants - Nieuwsbrief - Oktober 2019

BRIEF NIEUWS Nummer 5 Oktober 2019 [SPECIAL] [ 1 ] [ SPECIAL ] [ INHOUD ] Eindejaarstips 2019 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij. JJ Tips voor particulieren Ga aan de slag met uw aftrekposten! 1 Let op fiscale aspecten van uw relatie 2 Beperk de verhuurderheffing, begin tijdig met bouwproject 3 Anticipeer op versobering persoonsgebonden aftrek 4 JJ Tips voor ondernemers Gooi oude administratie weg 5 � Aan de slag met het Klimaatakkoord!  7 Tips voor particulieren Ga aan de slag met uw aftrekposten! Hoewel het vaak lastig is om een fiscale aftrekpost te vervroe- gen, is het toch fiscaal aantrekkelijk omdit te proberen. Of voorkomop zijnminst dat een aftrekpost fiscaal gezien in 2020 valt. Per 1 januari 2020 verandert namelijk de effectieve tariefstructuur voor veel belastingplichtigen. Als u dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt en volledig premieplichtig bent voor de volksverzekeringen, hebt u effec- tief gezien te makenmet de volgende tarieven: JJ 36,65%over uw box 1-inkomen tot enmet € 20.384; JJ 38,10%over uw box 1-inkomen voor zover dit inkomen meer bedraagt dan € 20.384maar niet meer dan € 68.507; en JJ 51,75%over uw box 1-inkomen voor zover dit inkomen meer bedraagt dan € 68.507. Vanaf 1 januari 2020 hebt umet maar twee tarieven te maken: 37,75%van uw box 1-inkomen voor zover dit niet meer bedraagt dan € 68.507 en 49,5%over het meerdere. Dat betekent dat een aftrekpost in 2020 in principe tegen een lager tarief te gelde wordt gemaakt. Doe nog vóór 1 januari 2020 een schenking Als u nog vóór 1 januari 2020 aan uw kinderen schenkt, kun- nen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van: JJ € 26.040 als het gaat omkinderen tussen 18 en 40 jaar waarbij men verzoekt omde toepassing van een eenmalige verhoging van de vrijstelling van schenkbelasting; JJ € 54.246 als het gaat omkinderen tussen 18 en 40 jaar die het geschonken bedrag gebruiken voor de financiering van hun studie. Ook hierbij moet men verzoeken omde toepas- Ga aan de slag met uw aftrekposten!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=