De Smet Accountants - Nieuwsbrief december 2019

BRIEF NIEUWS Nummer 6 December 2019 [FISCAAL] [ 1 ] [ FISCAAL ] [ INHOUD ] De voorgestelde Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord verhoogt onder meer de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% naar 7%. Volgens de tekst van het wets- voorstel treedt deze verhoging in werking op 1 januari 2020. In de nota naar aanleiding van het verslag laat de Staatssecretaris van Financiën weten dat hij de overdrachtsbelas- ting pas per 1 januari 2021 wil verhogen. Hij zal het wetsvoorstel aanpassen om de tariefsver- hoging uit te stellen. JJ Fiscaal Overdrachtsbelasting wordt pas later verhoogd 1 Lening aan bv met één project is al gauw onzakelijk 2 Valse aftrekposten opgeven door adviseur is toe te rekenen aan cliënt 4 Arbeidskorting los van ZW-uitkerin g 4 KPMG: Nieuwe uitstoottest maakt auto toch duurder 4 � Overig nieuws Bij volledige schuldbetaling moet fiscus meewerken 8 Voorstel verhoging proceskostenvergoeding 8 JJ Tipgeversbewijs misschien toch geldig Een nieuwe ontwikkeling in de spraakmakende tip- geverszaak: het bewijs dat de Belastingdienst heeft verkregen van een anonieme tipgever in ruil van een opbrengstafhankelijke beloning is misschien toch geldig. Hof Den Bosch vond het gedrag van de fiscus, waaronder de weigering omde identiteit van de tip- gever bekend temaken, zo indruisen tegenwat men mag verwachten van een behoorlijk handelende overheid, dat het besloot het bewijsmateriaal buiten beschouwing te laten. Maar deHoge Raad oordeelt grofweg gezegd dat de informatie van de tipgever betrouwbaar lijkt te zijn. Bovendien zijn er geen aan- wijzingen dat de tipgever hulp heeft gehad van over- heidsambtenaren bij het verkrijgen van het bewijs- materiaal. Een ander hof moet zich nu buigen over deze kwestie. De Hoge Raad meent ook dat het toekennen van een (bovenmatige) vergoeding aan een tipgever te rechtvaar- digen is. De Belasting- dienst kan met de daarmee verkregen gegevens een over- heidstaak vervullen. Overdrachts­ belasting wordt pas later verhoogd Overdrachtsbelasting wordt pas later verhoogd.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=