De Smet Accountants - Nieuwsbrief februari 2020

[ 2 ] [FISCAAL] Nummer 1 Februari 2020 [ FISCAAL ] J Meewerkbeloning moet meer zijn dan vrijwilligersvergoeding Betaalt een ondernemer zijn partner een ver­ goeding voor de werkzaamheden die deze partner verricht voor zijn onderneming en wil hij deze vergoeding aftrekken? Dan moet deze meewerkbeloning minstens € 5.000 bedragen. Voor Hof Den Haag stelde een ondernemer dat dit minimum alleen geldt als de partner de werkzaamheden verricht om daarmee finan­ cieel voordeel te behalen. Volgens de onder­ nemer is een lagere meewerkbeloning wel aftrekbaar als de partner de werkzaamheden als vrijwilliger verricht. Het hof heeft echter dit standpunt verworpen, omdat het geen steun vindt in de wet. J Vennootschapsbelastingtarief eerste schijf omlaag Per 1 januari 2020 is het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting verlaagd van 19% naar 16,5%. Dit lage tarief is van toepassing op de eerste € 200.000 aan winst. De Wet bedrijfsleven 2019 bevatte ook een verlaging van het normale tarief van 25% naar 22,55%. Maar deze verlaging is niet doorgegaan. De tariefsverlaging maakt ondernemen via de bv interessanter, maar tegenover dit voordeel staat een verhoging van het tarief voor de inkomsten uit aanmer- kelijk belang. Dit inkomstenbelastingtarief is namelijk gestegen van 25% naar 26,25%. Daarbij gelden geen schijven! J Financiën bepleit terughoudendheid in publicatie boete Nu de Wet openbaarmaking vergrijpboeten is ingevoerd, kan de Belastingdienst onder voor­ waarden openbaar maken dat een belasting­ adviseur een vergrijpboete heeft gekregen. Het Ministerie van Financiën heeft een besluit gepu­ bliceerd waarin regels zijn opgenomen over dit openbaar maken. Volgens de toelichting bij het besluit moet de fiscus de maatregel terughoudend toepassen. Openbaarmaking kan immers ingrij­ pende gevolgen hebben voor de desbetreffende overtreder. De inspecteur moet aan de hand van de factoren inzichtelijk maken waarom hij open­ baarmaking op basis van de gegevens die hij heeft proportioneel vindt. De Belastingdienst moet daarom eerst een schriftelijk voornemen tot openbaarmaking aan de overtreder sturen. Openbaarmaking is alleen bedoeld voor ernstige gevallen van belastingontduiking en toeslagfraude waarbij aan een overtreder een vergrijpboete is opgelegd. Zonder (voorwaardelijke) opzet van de overtreder, is openbaarmaking niet toegestaan. J Actuele eisen na overname hypotheek van ex Bij een echtscheiding komt het vaak voor dat de ex-partner die de echtelijke woning blijft bewonen het aandeel in de woning en de hypotheekschuld van de ander overneemt. Voor de achterblijvende echtgenoot vormt het van de ex-partner overgenomen aandeel in de hypotheekschuld een nieuwe schuld. Daar­ door moet deze nieuwe schuld voldoen aan de actuele voorwaarden van een eigenwoningschuld als de ex-partner de bijbehorende rente wil aftrekken. Stel bijvoorbeeld dat de partners tijdens hun huwelijk, maar vóór 1 januari 2013 de echtelijke woning hebben gekocht. Op dat moment gold de aflossingseis nog niet. Als de achterblijvende ex-partner op of na 1 januari 2013 de hypotheekschuld van zijn ex-partner overneemt, geldt de aflossingseis voor dat overgenomen deel. Soms spreken de scheidende partners af dat zij de woning verkopen en de opbrengst onder elkaar verdelen als de achterblijvende partner de woning niet tijdig op zijn naam gesteld krijgt. In dat geval heeft de vertrekkende partner zijn aandeel in de woning over­ gedragen onder ontbindende voorwaarde. Fiscaal gezien heeft de overdracht al plaats­ gevonden, al is deze ongedaan te maken. Als de meewerkende partner geen enkele vergoeding ontvangt maar wel minstens 525 uur per jaar aan de werkzaamheden besteedt, heeft de ondernemer wel recht op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat de partner werkt en ligt tussen de 1,25% en 4% van de winst.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTgwNDc=