Spring naar hoofd-inhoud

Personeelsadvies

Personeel en loonadministratie

Als u werkt met personeel neemt de loonadministratie al gauw veel tijd in beslag. En dat niet alleen. Ook de benodigde kennis en ervaring is niet altijd voorhanden. Daarom nemen wij deze taak graag van u over. Wij kunnen uw volledige loonadministratie verzorgen en u tegelijkertijd op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Ook bijkomende zaken zoals loonaangifte bij de Belastingdienst, ziekmeldingen, pensioenen enz. regelen wij graag voor u. Zo kunt u zich concentreren op uw eigen specialiteiten.