Spring naar hoofd-inhoud

Klokkenluiders
regeling

'Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van De Smet Accountants & Adviseurs dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer B.A.B.M. de Smet AA (berthil@desmetaccountants.nl), kwaliteitsbepaler van De Smet Accountants & adviseurs. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.'

Hulst, 19 april 2024